Δημήτρης Σπυρόπουλος – Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω LLM Ευρωπαϊκού Δικαίου

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα και σπούδασε στη Νομική Σχολή Κομοτηνής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Essex, Colchester, UK.

Μαχόμενη δικηγορία

Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας στις Ειδικές Δυνάμεις, ασχολήθηκε με τη μαχόμενη δικηγορία και είναι μέλος τού Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ασκώντας δικηγορία πέραν της εικοσαετίας. Στην καριέρα του, έχει χειριστεί και δικάσει υποθέσεις αστικού, διοικητικού, ποινικού δικαίου. Έχει επισημάνει την ευρωπαϊκή διάσταση κάποιων εξ αυτών, υποβάλλοντας αιτήματα για προδικαστικά ερωτήματα (προδικαστικές παραπομπές) στο Δικαστήριο τής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος παρακολουθεί ανελλιπώς τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επικαλείται σε υποθέσεις, οι οποίες άπτονται ερμηνείας και εφαρμογής των κανόνων αυτών. Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κονότητας PROGRESS (2007-2013), εκπόνησε τον “Οδηγό Δικαιωμάτων Εργαζομένων Μεταναστριών”, κατόπιν ανάθεσης απο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).

Νομικές παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος έχει συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές και συγκεκριμένα, στον τηλεοπτικό σταθμό HIGH TV, στον οποίο του έχει δοθεί η δυνατότητα σε επιστημονικές τηλεοπτικές εκπομπές να αναπτύξει σημαντικά νομικά θέματα, όπως η αστική ευθύνη του δημοσίου, η συρρίκνωση των δικαιωμάτων και ο περιορισμός της επαγγελματικής ελευθερίας, κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, την υποχρεωτικότητα ή μή του εμβολιασμού και το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως στις σχέσεις κράτους – πολίτη.

Σημαντικές δικαστικές παραστάσεις, δημοσιεύσεις, συμμετοχές σε συνέδρια και στον ελληνικό δημόσιο λόγο

Ο Δημήτρης έχει χειριστεί σημαντικές δικαστικές αποφάσεις, σε υποθέσεις και αντίστοιχα, έχει παρασταθεί στα αρμόδια Δικαστήρια. Δικά του άρθρα νομικού περιεχομένου έχουν δημοσιευθεί σε νομικά περιοδικά. Έχει επίσης δημοσιεύσει σε ιστοσελίδες και γενικότερα, στον ηλεκτρονικό Τύπο διάφορα νομικά άρθρα επικαιρότητας και άλλα, γενικότερου ενδιαφέροντος.

Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια τής Ενωσης (Θεσσαλονίκη, Βόλος, Ηράκλειο), καθώς και σε Πανελλήνια Οδοντιατρικά Συνέδρια (Αθήνα, Ιωάννινα), για θέματα διαφήμισης οδοντιάτρων, καθώς και για τον ιατρικό τουρισμό.