Δικαιώματα του χρήστη μετά την αποδοχή χρήσης προσωπικών δεδομένων

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι με το ερώτημα αποδοχής χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων μας. Αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, όταν δίνουμε τα στοιχεία μας για να συμμετάσχουμε σε έναν διαγωνισμό, μέχρι και για μια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα, όπου παραχωρούμε τη συναίνεσή μας και για άλλα ζητήματα, όπως τις προτιμήσεις και τις αναζητήσεις μας, με αντάλλαγμα να λαμβάνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις.
Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας όταν μπαίνουν στη συζήτηση τα προσωπικά μας δεδομένα, όταν νιώθουμε ότι απειλούνται ή όταν επιθυμούμε να τα προστατεύσουμε.
Αν είστε κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, συντομογραφικά ΓΚΠΔ, δηλαδή το γνωστό μας και… πολυφορεμένο GDPR, έχετε, ως πρόσωπα και πολίτες που ζουν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε απλή παράθεση, τα παρακάτω δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο, για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, το οποίο είναι υποχρεωμένες οι ιστοσελίδες ή εφαρμογές να διατηρούν για λογαριασμό σας.
 • Το δικαίωμα της διόρθωσης, δηλαδή να είστε σε θέση να διορθώσετε προσωπικά σας δεδομένα, που μπορεί να έχουν καταχωρηθεί ως ελλιπή ή ανακριβή.
 • Το δικαίωμα της διαγραφής, δηλαδή το αναφαίρετο «δικαίωμα στη λήθη».
  Αυτό αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου προκύπτει το αίτημα από το πρόσωπο να διαγραφούν για οποιονδήποτε λόγο τα προσωπικά του δεδομένα, από τα αρχεία και τις λίστες της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής που τα διατηρεί. Η εκάστοτε εταιρεία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιστοσελίδα ή εφαρμογή που τα διατηρεί μπορεί να αρνηθεί τη διαγραφή δεδομένων, μόνο αν υπάρχει νομικός λόγος, που το απαγορεύει.
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας, σε μια κοινή μορφή αρχείου και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα από τη μία εταιρεία ή οποιαδήποτε νομική ή τεχνολογική μορφή τα έχετε αρχικά παραχωρήσει, σε άλλη εταιρεία ή μορφή.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, για σκοπούς άλλους, πέραν αυτού για τον οποίο τα γνωστοποιήσατε και εφόσον το διαπιστώσετε.
 • Το δικαίωμα να μην υπόκειται το υποκείμενο των δεδομένων σε απόφαση, που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα, τα οποία σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή προστασίας δεδομένων, που για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ICO, δηλαδή Information Commissioner’s Office, δηλαδή το γραφείο του αρμόδιου Επιτρόπου Πληροφοριών. Αντίστοιχα μπορείτε να βρείτε την αρμόδια Αρχή στο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο έχετε την κατοικία σας, τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας.

 

Κανόνες & προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Σημειώνεται ρητά ότι τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις, σχετικά με το πότε και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.
Δεν χρειάζεται να καταβάλλετε κάποιο χρηματικό αντίτιμο ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή για να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή καταχρηστικό, οπότε και η εταιρεία ή η ιστοσελίδα ή η εφαρμογή ή η οποιαδήποτε δομή, τεχνολογική ή μη, που μέχρι πρότεινος διατηρεί τα δεδομένα, διατηρεί το δικαίωμα να μη συμμορφωθεί, στα πλαίσια τού νόμου.
Σημειώστε ότι πολύ συχνά ζητούνται επιπρόσθετες πληροφορίες, κατά κανόνα επιβεβαιωτικές ως προς την ταυτότητά σας, όταν ζητάτε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και προσπαθείτε να ασκήσετε ένα από τα παραπάνω θεμελιωμένα δικαιώματά σας.

Μέχρι πότε μπορεί ο κάτοχος των προσωπικών δεδομένων να σας απαντήσει – Επιπλέον στοιχεία που είναι πιθανό να ζητήσει

Το ίδιο ισχύει και στην απόπειρα άσκησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας. Η αιτιολόγηση που προτάσσεται από τον όποιο φορέα ή εταιρεία, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, έχει στη διάθεσή του τα δεδομένα είναι ότι η προϋπόθεση αυτή υφίσταται ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους ή σε μη εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα και αποτελεί κάτι απολύτως αποδεκτό από τον νόμο.
Επίσης, ο φορέας ή η εταιρεία ή η ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη δομή που διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, στην οικεία της Πολιτική Απορρήτου ορίζει ένα μέγιστο διάστημα απάντησης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες (90 ημερολογιακές ημέρες), εκτός κι αν έχετε λάβει ενημέρωση ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι λόγοι και το διάστημα απάντησης στο αίτημά σας, σας έχει κοινοποιηθεί ότι θα είναι μεγαλύτερο.
 • Feature Posts
 • Δημοφιλή
 • Τελευταία Νέα
 • Tags

Ρωτήστε μας