Ιατρική ασφαλιστική κάλυψη για νομική προστασία

Ένας σοβαρός προβληματισμός, πού τίθεται επί τάπητος στις περιπτώσεις ιατρικής ευθύνης, ή όταν εν γένει ένας ασθενής κινηθεί νομικά απέναντι σε ιατρό, είναι εάν ο ίδιος ο ιατρός χρειάζεται να έχει ασφαλιστική κάλυψη, για τον κίνδυνο διάπραξης λάθους, κατά την παροχή των υπηρεσιών του.
Με τη σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, η ασφαλιστική εταιρεία υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ιατρού, εάν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που διαπραχθεί από τον ασφαλισμένο ιατρό ένα οποιοδήποτε ιατρικό λάθος. Αυτό επιτυγχάνεται δικονομικά με την παρέμβαση της ασφαλιστικής εταιρείας στην δίκη μεταξύ ιατρού και ασθενούς.

Διάδικος η ασφαλιστική εταιρεία, αναλαμβάνει τις αποζημιώσεις

Σ’ αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστική εταιρεία καθίσταται διάδικος στη δίκη, λαμβάνει μέρος στη δικαστική διένεξη και σε περίπτωση ήττας του ιατρού στο δικαστήριο, καταβάλλει την αποζημίωση, με βάση την σύμβαση ασφάλισης, που έχει συνάψει με τον ιατρό.
Ως εκ τούτου, ο ιατρός δεν διακινδυνεύει να καταβάλλει την ενδεχόμενη επιδικασθείσα αποζημίωση από δικά του εισοδήματα. Επιπλέον, δεν κινδυνεύει ο ιατρός να υποστεί κατάσχεση περιουσιακών του στοιχείων, σε περίπτωση επιδίκασης υπερβολικά υψηλού ποσού αποζημίωσης, το οποίο ενδεχομένως ακόμη και να αδυνατεί να καλύψει από τα δικά του εισοδήματα.
Η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να γλιτώσει τον ιατρό από τις δυσμενείς επιπτώσεις μιας αστικής δίκης, η οποία μπορεί να αποβεί εις βάρος του. Αν είστε ιατρός, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εύνομος δικηγορική εταιρεία, για να σας συμβουλεύσει για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, αν συντρέχει περίπτωση ενδεχόμενης ευθύνης σας, λόγω επικαλούμενου ιατρικού σφάλματος από δικό σας ασθενή.
  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας