Καταστροφές από πλημμύρες: Πώς αναζητούμε την αστική ευθύνη του Δημοσίου

Οι καταστροφικές πλημμύρες στην Αττική τον Οκτώβριο κατέδειξαν, για μια ακόμη φορά, την αδυναμία του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των συναρμοδίων φορέων, όπως η Περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι να προστατεύσουν τους πολίτες από τα στοιχεία της φύσης.
Οι πλημμύρες συνέβησαν εντός των έκτακτων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Μπάλος στις 16 Οκτωβρίου 2021, αλλά συνεχίστηκαν και τις επόμενες ημέρες σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Σε άλλες περιοχές είχαν ήδη προηγηθεί μία ή 2 ημέρες πριν…
Σε ό,τι αφορά τον αστικό ιστό του λεκανοπεδίου της Αττικής, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Νέα Σμύρνη γίνονταν έργα και αφέθηκαν από εργολάβους τόνοι άμμου και άλλα δομικά υλικά στο δρόμο, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τη βροχή και κατόπιν, να βουλώσουν τα φρεάτια και να μετατρέψουν σε… ποτάμια τους δρόμους της περιοχής. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανεπάρκειας της ελληνικής Πολιτείας είναι το αστικό λεωφορείο που βυθίστηκε κάτω από την γέφυρα του Ιδρύματος Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Η αστική ευθύνη για τις ζημιές από καιρικά φαινόμενα

Για τις ζημιές που προξενούνται από καιρικά φαινόμενα και στην περίπτωσή μας, συγκεκριμένα από πλημμύρες,  τόσο το Δημόσιο, όσο και το κατά περίπτωση αρμόδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή ο οικείος δήμος ή ή Περιφέρεια, ακόμη και ο τυχόν ιδιώτης εργολάβος, ο οποίος έχει την ευθύνη συγκέντρωσης σε ασφαλές σημείο δομικών ή και άλλων υλικών, που χρησιμοποιούνται για έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί, υπέχουν αστική ευθύνη και υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημίωση!

Αποζημίωση και διαφυγόντα κέρδη για τους παθόντες

Η αποζημίωση περιλαμβάνει τη θετική ζημία, δηλαδή την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων είτε ακινήτων, είτε κινητών, είτε παντός είδους εγκαταστάσεων, οι οποίες επλήγησαν από την πλημμύρα και υπέστησαν μερική ή ολική καταστροφή.
Επιπλέον, ο παθών μπορεί να ζητήσει διαφυγόντα κέρδη. Αν, για παράδειγμα, ο παθών, πριν τις πλημμύρες, διατηρούσε μια επιχείρηση, η οποία υπέστη ζημία από τις πλημμύρες και άρα, θα παραμείνει κλειστή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο παθών έχει δικαίωμα να ζητήσει τα χαμένα εισοδήματα, που θα ελάμβανε, κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της, αν δεν είχε συμβεί η καταστροφή. Αν θεωρείτε ότι ταυτίζεστε μερικώς ή ολικώς με την πιο πάνω ιστορία, μπορείτε να επισκεφθείτε τη Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος, κλείνοντας ένα ραντεβού με επικοινωνία μαζί μας.

Ηθική βλάβη

Πέραν των ανωτέρω, άλλωστε, ο εκάστοτε παθών μπορεί να ζητήσει και ηθική βλάβη. Ηθική βλάβη είναι η σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, που υφίσταται κάποιος από ζημία, που έχει προκληθεί είτε στην περιουσία του, είτε στον ίδιο. Η πρόκληση ηθικής βλάβης περιλαμβάνει την στενοχώρια, την αγανάκτηση, τη δικαιολογημένη οργή, την εν γένει σωματική και ψυχολογική δοκιμασία του από την καταστροφή της περιουσίας του.

Πώς διεκδικούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης, διαφυγόντων κερδών και ηθικής βλάβης

Διαβάστε πολύ προσεκτικά: Για τη διεκδίκηση των αξιώσεων, απαιτούνται από τον παθόντα η λήψη φωτογραφιών από τον τόπο της καταστροφής, η κλήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση απεγκλωβισμού από πλημμυρισμένο χώρο ή για απάντληση υδάτων κι επίσης, η διενέργεια αυτοψίας, μετέπειτα, η λήψη της έκθεσης αυτοψίας από την αρμόδια Αρχή και κατόπιν, η αναφορά σε κάθε αρμόδια υπηρεσία καταγραφής ζημιών.
Αρμόδιες υπηρεσίες για την καταγραφή ζημιών από καιρικά φαινόμενα ορίζονται οι δήμοι και οι Περιφέρειες, στους οποίους πρέπει να υποβάλλονται αιτήματα από τους πληγέντες για την επιτόπια αυτοψία και καταγραφή των ζημιών.
  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας