Προστάτεψε την κατοικία σου από κατάσχεση και πλειστηριασμό

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ FUNDS

Η αναγκαστική εκτέλεση περιλαμβάνει την διαδικασία κατάσχεσης ενός ακινήτου και της αναγκαστικής πωλήσεώς του με πλειστηριασμό. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου χάνει το ακίνητό του και υπεισέρχεται στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας του ο υπερθεματιστής, αυτός στον οποίο κατακυρώνεται το ακίνητο από την διαδικασία του πλειστηριασμού.

Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Μόλις ο οφειλέτης λάβει την διαταγή πληρωμής από την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης του τραπεζικού προϊόντος [FUND], μπορεί και πρέπει να ασκήσει ανακοπή, μέσα σε δεκαπέντε [15] εργάσιμες ημέρες. Με την ανακοπή μπορεί να προσβάλλει το σύνολο των ισχυρισμών του, αναφορικά με τυχόν παράνομους υπολογισμούς των τόκων, οι οποίοι μπορεί να υπερακοντίζουν το κεφάλαιο κατά πολύ, και να καθίστανται αισχροκερδείς, διάφορες χρεώσεις, που επιβάλλονται στο δάνειο και ενδέχεται να είναι και αυτές παράνομες και, το σημαντικότερο όλων, τον έλεγχο της νομιμότητας τής μεταβίβασης του δανείου από την τράπεζα στο fund. Παρά την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου, εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα νομιμότητας τής διαχείρισης των δανείων από τις εταιρείες [funds], στις οποίες έχουν μεταβιβαστεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

Εκτός της ανακοπής, ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ασκήσει και αίτηση αναστολής στο αρμόδιο Δικαστήριο και να ζητήσει να ανασταλεί η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής. Στην αίτηση αναστολής ο οφειλέτης μπορεί να προβάλλει, μεταξύ άλλων λόγων και το πλήγμα, που θα δεχθεί η μοναδική του κατοικία, εάν το μοναδικό του ακίνητο, αποτελεί και την οικία του – την οικογενειακή του στέγη. Αναστολή εκτελέσεως μπορεί να ζητήσει σε κάθε περίπτωση.

Η δικηγορική εταιρεία Ευνομος διαθέτει έμπειρους δικηγόρους με τεχνογνωσία στην σύνταξη ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Εάν δεν ασκηθεί ανακοπή, και χαθεί η δεκαπενθήμερη προθεσμία, η διαταγή πληρωμής μπορεί να καταστεί τελεσίδικη, ως προς το ύψος τής οφειλής και δεν είναι, πλέον, δυνατή η προσβολή της.

Πριν την έκδοση τής διαταγής πληρωμής, κάθε οφειλέτης μπορεί, είτε να διαπραγματευτεί απευθείας με την τράπεζα ή το fund, για το κούρεμα της οφειλής του με εφάπαξ καταβολή, είτε να επιλέξει την πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Αμυνθείτε και αντιδράστε στα πλαίσια του νόμου, απέναντι στην ενδεχόμενη απώλεια της περιουσίας σας!

Η δικηγορική εταιρεία Ευνομος διαθέτει έμπειρους δικηγόρους με τεχνογνωσία στην σύνταξη ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής και μπορεί να υποστηρίξει με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, κάθε τέτοια περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην δικηγορική Εταιρεία «Εύνομος», Πλατεία Καρύτση 10, Αθήνα ή Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888.