Ρήτρα αναπροσαρμογής ή ρήτρα κλοπής ;

Η καταχρηστικότητα τής ρήτρας συνεπάγεται δικαίωμα για κάθε καταναλωτή, να μην καταβάλει το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής και να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρ.Α.Ε.

Καταχρηστική και άκυρη η «ρήτρα αναπροσαρμογής» στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος

Όπως είναι γνωστό, η ρήτρα αναπροσαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος, συνδέεται με την χρηματιστηριακή τιμή του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Η ρήτρα αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη επιβάρυνση στους λογαριασμούς του ρεύματος, η οποία αγγίζει δυσθεώρητα και εξωπραγματικά ύψη και μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 100% των χρεώσεων, από τον Αύγουστο του έτους 2021, σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, πριν την επιβολή της.

Ακυρότητα της «Ρήτρας αναπροσαρμογής»

Η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι εξ’υπαρχής άκυρη και δεν συνεπάγεται καμία έννομη συνέπεια για τους καταναλωτές, ενώ ούτε η ρητή και εκπεφρασμένη συναίνεσή τους για την αποδοχή της σχετικής ρήτρας, μπορει να θεωρηθεί ότι νομιμοποιεί την σχετική ρήτρα, για τον λόγο ότι πρόκειται για μια «κρυφή» και παντελώς αόριστη χρέωση, για την οποία ο καταναλωτής δεν γνωρίζει πώς προκύπτει και πώς υπολογίζεται, η οποία διαταράσσει υπέρμετρα τα δικαιώματά του!

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ρ.Α.Ε.

Τι είπε ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ρ.Α.Ε.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σε πρόσφατη απόφασή της αναφέρει ότι, όταν πρόκειται για ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αφορά υπέρογκη αύξηση στις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον καταναλωτή εξήντα [60] ημέρες πριν την επιβολή της, την αύξηση, που πρόκειται να ακολουθήσει και να τον ενημερώσει για το δικαίωμά του να καταγγείλει τη σύμβαση και να απευθυνθεί σε άλλο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν απαντά όμως, η εν λογω αρχή για τη νομιμότητα της ρήτρας και την δεσμευτικότητά της. Ακόμα όμως, και αν έχει πραγματοποιηθεί η ενημέρωση, ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί μια μονομερώς επιβαλλόμενη αύξηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται σε κάποια παρεχόμενη υπηρεσία και συνιστά υπέρμετρη και αισχροκερδή επιβάρυνση σε βάρος του, ενώ διαταράσσει κατά τρόπο κατάδηλο, τα δικαιώματά του. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν αποτελεί αγαθό πολυτελείας, αλλα πολύτιμο αγαθό πρώτης ανάγκης. Κανένας πάροχος δεν εχει το δικαίωμα να στερεί από τον καταναλωτή την απόλαυση ενός αναγκαίου αγαθού για την επιβίωσή του. Οι καταναλωτές δεν «παίζουν» στο χρηματιστήριο ενέργειας, για να αυξήσουν τα κέρδη τους και είναι προφανές ότι δεν τους αφορά η χρηματιστηριακή τιμή του ρεύματος.

Υποχρέωση του κράτους να παρεμβαίνει για την προστασία των καταναλωτών

Το κράτος, δια των οργάνων του, είναι υποχρεωμένο να παρεμβαίνει, στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες παρουσιάζονται φαινόμενα αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών του. Κανένας καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει υπέρογκες αυξήσεις στο ρεύμα, μόνο και μόνο επειδή αυτό έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο ενέργειας.

Υποχρέωση του κράτους να παρεμβαίνει για την προστασία των καταναλωτών

Η καταχρηστικότητα τής ρήτρας συνεπάγεται δικαίωμα για κάθε καταναλωτή, να μην καταβάλει το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής και να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, για την ακύρωση της σχετικής ρήτρας και συνακόλουθα, για την ακύρωση των αστρονομικών ποσών, που καλείται να καταβάλλει. Τίθεται σοβαρότατο ζήτημα αξιοπρεπούς διαβίωσης, όταν ένα σημαντικό αγαθό , όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, απορροφά ένα τεράστιο μέρος του εισοδήματος του καταναλωτή. Κανείς δεν πρέπει να μένει απαθής σε αυθαίρετες αυξήσεις! Η απάθεια καθιστά ασύδοτους τους παρόχους και ανεξέλεγκτους, ως προς τις χρεώσεις των τιμολογίων τους! Κάθε καταναλωτής πρέπει να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμά του στην αξιοπρεπή διαβίωση και στην απόλαυση ενός αναγκαίου αγαθού σε λογική τιμή, έτσι ώστε να μην οδηγηθεί στην εξαθλίωση!

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας