Διεκδίκηση δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων με πιλοτική δίκη

Στις αρχές Απριλίου 2022 προετοιμάζεται πιλοτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, δώρων Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, έπειτα από προδικαστικό ερώτημα από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για το ζήτημα
Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση

Η ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται αυτόματα, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής διαλειτουργεί με τις πληροφοριακές βάσεις της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ιθαγένειας.

Συντάξεις Χηρείας: Πώς να αποφύγετε την περικοπή

Η σύνταξη χηρείας αποτελεί ένα περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο μεταβιβάζεται σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, στο δικαιούχο σύζυγό του. Εάν οι πηγές…

Περικοπή στη σύνταξη ΟΓΑ, σε περίπτωση λήψης σύνταξης χηρείας

Αναπτύσσεται το θέμα της λήψης 2 συντάξεων χηρείας από 2 διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία, από τα οποία ελάμβανε σύνταξη ο αποθανών συνταξιούχος. Αυτή τη στιγμή, επιβάλλεται διπλή περικοπή στις συντάξεις χηρείας από 2 διαφορετικά ταμεία, η οποία είναι παράνομη και δεν προκύπτει από την ερμηνεία, ούτε από τον σκοπό του νόμου.

Η εγγυητική ευθύνη του κράτους στα ασφαλιστικά δικαιώματα

Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εγγυάται και διασφαλίζει την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ. Διατηρεί και την εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών και διασφαλίζει το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τη δική της νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης.

Ηλεκτρονική εποπτεία στην έκδοση συντάξεων

Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης όλης της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων αποκτά ο ΕΦΚΑ. Το σύστημα αυτό θα επιτηρεί ηλεκτρονικά τη διαδικασία από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι και την απονομή σύνταξης. Στόχος είναι να εντοπίζονται τυχόν
Περισσότερα

Δικαιώθηκαν κληρονόμοι συνταξιούχου – Ακυρώθηκε πρόωρη κατάσχεση λογαριασμών

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, σε πρόσφατη απόφαση του, έκρινε ως πρόωρη την κατάσχεση που είχε επιβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό κληρονόμων συνταξιούχου που είχε αποβιώσει, για συντάξεις, αχρεωστήτως ληφθείσες από τον θανόντα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
Περισσότερα