Συντάξεις Χηρείας: Πώς να αποφύγετε την περικοπή

Η σύνταξη χηρείας αποτελεί ένα περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο μεταβιβάζεται σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, στο δικαιούχο σύζυγό του. Εάν οι πηγές…