Η Βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Με βάση την σύμβαση 190  της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,  ως βία και παρενόχληση στον χώρο της εργασίας ορίζεται μια  προσβλητική αναίτια συμπεριφορά,  η οποία στρέφεται κατά του εργαζομένου, προσβάλλει την προσωπικότητά του και καλλιεργεί ένα περιβάλλον
Περισσότερα