Κοινωνική Ασφάλιση

Ένσημα, εισφορές & έτη ασφάλισης

Γνωρίζετε τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα;

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1

Όλοι οι ασφαλισμένοι έχουν τα ίδια δικαιώματα

Η κοινωνική ασφάλιση περιλαμβάνει ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο του εργαζομένου από την πρώτη κιόλας ημέρα της απασχόλησής του μέχρι την τελευταία. Περαιτέρω, περιλαμβάνει τις παροχές, που δικαιούται ο ασφαλισμένος, όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, δηλαδή όταν συμπληρωθεί ο χρόνος συνταξιοδότησης ή ο χρόνος για την χορήγηση οποιασδήποτε άλλης παροχής.

2

Κύρια & επικουρική ασφάλιση και για τους αγρότες και για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Η κοινωνική ασφάλιση, με βάση το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 4387/2016, είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζομένους, μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οποιεσδήποτε άλλες ειδικές κατηγορίες.

Η κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίζει τους πολίτες για τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήματος, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ και προνοιακών παροχών, καθώς και για την ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον e-ΕΦKΑ (ηλεκτρονική υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης).

Η κοινωνική ασφάλιση εξασφαλίζει επίσης όλους όσοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, καθώς και τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τους αγρότες, επίσης.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διακρατικές συμβάσεις για την κοινωνική ασφάλιση

Η Ελλάδα έχει υπογράψει διακρατικές συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης με τρίτες χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμβάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές, διότι εξασφαλίζουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των υπηκόων των συμβαλλόμενων κρατών. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος ασφάλισης, ο οποίος διανύεται είτε στο ένα, είτε στο άλλο κράτος, δεν χάνεται, αλλά συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Οι συμβάσεις αυτές διέπονται από τις παρακάτω αρχές:

✓ την αρχή της ίσης μεταχείρισης από άποψη κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας των εργαζομένων των δύο Συμβαλλομένων Κρατών,
✓ την αρχή της διατήρησης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων μισθωτών και των εξομοιούμενων με αυτούς και των αυτοτελώς απασχολουμένων σε περίπτωση μεταφοράς της διαμονής ή εργασίας τους στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους,
✓ την αρχή του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης που διανύθηκαν στην ασφάλιση και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, τόσο για τη θεμελίωση του δικαιώματος, όσο και τον υπολογισμό των παροχών,
✓ την αρχή του αναλογικού επιμερισμού των παροχών (δηλαδή επιβάρυνση του κάθε κράτους, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σ’ αυτό),
✓ την αρχή της ελεύθερης μεταφοράς των παροχών στο κράτος της διαμονής του δικαιούχου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κλείστε ραντεβού για να μας εκθέσετε το ασφαλιστικό σας ζήτημα. Σας παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη στα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα.

ΕΝΣΗΜΑ & ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

Απευθυνθείτε στη Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος, αν αντιληφθείτε ότι ο εργοδότης δεν σας αποδίδει τα ένσημα ή/και τα αντίστοιχα χρήματα και τις κρατήσεις που δικαιούστε να έχετε.

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ

Η μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων, του δώρου Πάσχα και του επιδόματος αδείας επισείει την αυτόφωρη ποινική διαδικασία για τον εργοδότη.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Ο εργοδότης σάς ζητά πίσω δώρα και επιδόματα που έχουν καταβληθεί ηλεκτρονικά; Δείχνει να μην σέβεται τον νόμο περί υπερωριών; Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Εξειδικευμένοι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος σε ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα σας εξηγούν την ισχύουσα νομοθεσία και σας καθοδηγούν για τις επόμενες κινήσεις σας.

Μάθετε ποια είναι τα δικαιώματά σας! Εμπιστευτείτε την δικηγορική εταιρεία Εύνομος για να ερευνήσετε την ύπαρξη ή μη προϋποθέσεων για τη θεμελίωση παροχών κοινωνικής ασφάλισης.

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για να έχετε χρόνο να αντιδράσετε σε όποια απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων μπορεί να προκύψει εν ευθέτω χρόνω ή Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε. Στην εργασία σας, μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους!
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!