Σοφία Παυλίδου Δικηγόρος MSc Χρηματοπιστωτικού Δικαίου

Η Σοφία Παυλίδου γεννήθηκε στην Καβάλα και σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Msc).

Σημαντικό ενδιαφέρον & ευαισθησία σε θέματα Μεταναστευτικού και Προσφυγικού Δικαίου

Είναι δικηγόρος παρά πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2014. Έκτοτε ασκεί μάχιμη δικηγορία και έχει ασχοληθεί με όλο το εύρος της νομικής επιστήμης. Ως χαρακτήρας, επιδεικνύει έντονο ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικεύεται και σε θέματα Μεταναστευτικού και Προσφυγικού Δικαίου, δίκην της πρότερης εμπειρίας της σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες.

Εξειδίκευση σε χρηματοοικονομικά ζητήματα

Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο και κατόπιν, στο Τμήμα Απαλλοτριώσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Παράλληλα, έχει εργαστεί και έχει αποκτήσει σπουδαία εμπειρία σε υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, σε υποθέσεις συναφείς του μεταπτυχιακού της τίτλου.

Εξάλλου, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία ακαδημαϊκές εργασίες του μεταπτυχιακού προγράμματος με θέματα, όπως εγχώριες τραπεζικές κρίσης (Κύπρος), consumer finance εσωτερικού τραπεζικού οργανογράμματος, accounting finance και vulture funds.

Επιστημονικά σεμινάρια & γλώσσες

Παράλληλα, η Σοφία Παυλίδου έχει παρακολουθήσει πλήθος επιστημονικών σεμιναρίων και προγραμμάτων νομικής εξειδίκευσης για την αντιμετώπιση νομικών θεμάτων που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Πρόκειται κυρίως για το σεμινάριο δικηγορικής πρακτικής για νέους και ασκούμενους δικηγόρους, αλλά και για την ασφάλεια του διαδικτύου και στην πλοήγηση σε αυτό, από τη νομική του σκοπιά. Σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό και εταιρικό τομέα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για την ευθύνη των εταίρων στα εταιρικά χρέη,για την προστασία από τις τραπεζικές συμβάσης, αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, με βάση το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Σημαντική ήταν και η πανεπιστημιακή της εργασία για το καθήκον καθοδήγησης του δικαστή στο συζητητικό σύστημα. Επίσης, η Σοφία Παυλίδου ομιλεί αγγλικά και γερμανικά, σε καλή γραπτή και προφορική επικοινωνία και έχει συμμετάσχει, εξάλλου, στο 9ο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο Ποινικού Δικαίου του 2010.