Έναρξη υποβολής αιτήσεων για απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για Πολιτογράφηση

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ), που θα διεξαχθούν στις 8 Μαΐου 2022. Τελική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η Παρασκευή 11 Μαρτίου του 2022 και ώρα 23:59 Η απόκτηση του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη για την υποβολή και εξέταση αίτησης πολιτογράφησης για τους όλους τους αλλογενείς αλλοδαπούς.

Η ταυτοποίηση του αιτούντος πραγματοποιείται αυτόματα, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής διαλειτουργεί με τις πληροφοριακές βάσεις της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ιθαγένειας. Για την οριστικοποίηση της αίτησης συμμετοχής απαιτείται παράβολο ύψους 150 ευρώ, από το οποίο απαλλάσσονται όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης (αριθμό Φακέλου σε υπηρεσία Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών).

Οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν σε ποια από τις 12 πόλεις όπου θα υπάρχουν εξεταστικά κέντρα επιθυμούν να εξεταστούν. Έχει προβλεφθεί ειδική φόρμα αίτησης για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες εξεταζόμενων (άνω των 62 ετών, με μαθησιακά προβλήματα ή με παθήσεις και αναπηρίες), οι οποίοι θα εξεταστούν προφορικά.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με την συμμετοχή σας στις εξετάσεις ή την διαδικασία πολιτογράφησης, μπορείτε να καλείτε στην Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία, στα τηλέφωνα 6981004888 και 2160704470.

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας