Ιατρική ευθύνη

Πρόκληση βλάβης σε ασθενή; Διεκδικήστε αποζημίωση

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Δικαιώματα ασθενών & υποχρεώσεις ιατρών

Ως ιατρική ευθύνη ορίζεται η πλημμελής εκτέλεση μιας ιατρικής υπηρεσίας, η οπoία έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης στον ασθενή. Ο ιατρός κατά την εκτέλεση μιας ιατρικής πράξης, οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του, βασιζόμενος στους εν γένει κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

1

Τα δικαιώματα του ασθενούς

Ο ιατρός έχει υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς για τυχόν επιπλοκές, κατά την εκτέλεση μιας ιατρικής πράξης. Τα δικαιώματα των ασθενών προστατεύονται σύμφωνα με την διακήρυξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του έτους 1994 στο Άμστερνταμ: Σεβασμός του προσώπου του ασθενούς, δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, δικαίωμα στη φυσική και ψυχική ακεραιότητα και στην ασφάλεια του προσώπου του, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, σεβασμός ηθικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων. Τα δικαιώματα των ασθενών ορίζονται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (νόμος 3418/2005).

2

Οι υποχρεώσεις του ιατρού

Όταν ασκηθεί αγωγή εναντίον του ιατρού, ο τελευταίος βαρύνεται με την υποχρέωση να αποδείξει ότι ενήργησε lege artis, δηλαδή ότι ενήργησε κατά τον δέοντα τρόπο, ότι τήρησε τους κανόνες και τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης και της διεθνούς ιατρικής πρακτικής, αλλά και του γνωστικού αντικειμένου τής ειδικότητάς του και ότι η ζημία δεν επήλθε από υπαιτιότητά του, αλλά από κάποιο άλλο εξωτερικό αίτιο, το οποίο δεν οφείλεται σε δική του ευθύνη – αμέλεια.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΑ!

Πότε ο ιατρός υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση

Οι συνθήκες που αποδεικνύουν ότι στοιχειοθετείται ιατρική ευθύνη:

Ο ιατρός ευθύνεται στην καταβολή αποζημίωσης, αν, κατά την εκτέλεση της ιατρικής πράξης, προξενήσει με υπαιτιότητά του, δηλαδή εξ αμελείας, βλάβη στον ασθενή του. Επίσης, η ιατρική πράξη πρέπει να είναι παράνομη, δηλαδή να υπάγεται στις περιπτώσεις, που ορίζει ο νόμος, να είναι υπαίτια, δηλαδή να έχει προκληθεί από ευθύνη του ιατρού και ζημιογόνα. Αυτό στοιχειοθετεί την έννοια της αδικοπραξίας, δηλαδή την πρόκληση ζημίας εις βάρος του ασθενούς.

Περαιτέρω, πρέπει να υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης του γιατρού και του ζημιογόνου αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι η βλάβη που υφίσταται ο παθών, πρέπει να προέρχεται από την παράνομη πράξη ή παράλειψη του ιατρού και να επέρχεται ως αποτέλεσμα της αμελούς συμπεριφοράς του.

Με ένα ραντεβού στη Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος, θα είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε αν συντρέχουν όλες οι παραπάνω συνθήκες ιατρικού λάθους ή ιατρικής αμέλειας και με τη βοήθεια συνεργατών ιατρών της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος, να εξετάσουμε αν οι ιατρικές ενέργειες ή παραλείψεις συνιστούν ιατρικό σφάλμα, για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Κλείστε ραντεβού για να αξιολογήσουμε νομικά όλα τα δεδομένα της υπόθεσής σας, από κοντά.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Το Δικαστήριο προκειμένου να καταλήξει σε δικανική κρίση, έχει την εξουσία να αναθέσει σε πραγματογνώμονα ιατρό, να μελετήσει τα στοιχεία της υπόθεσης και να εκδώσει πόρισμα.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερικούς πραγματογνώμονες ιατρούς, ώστε να έχετε μια προδικαστική εκτίμηση στα χέρια σας πριν την προσφυγή σας στο Δικαστήριο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Στο φυσικό μας ραντεβού, είναι ανάγκη να σιγουρευτούμε ότι τηρήθηκαν όλες οι υποχρεώσεις του ασθενούς προς τον ιατρό, δηλαδή η ορθή & πλήρης ενημέρωσή του ως προς παθήσεις, αλλεργίες ή φαρμακευτική αγωγή.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Εξειδικευμένοι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος σε περιπτώσεις ιατρικής ευθύνης χειρίζονται την υπόθεσή σας με επιμέλεια.

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για να μπορείτε να έχετε χρόνο και να προσκομίσετε τον πλήρη ιατρικό σας φάκελο, από εξετάσεις μέχρι και γνωματεύσεις από νοσοκομεία ή κλινικές ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!