ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στους τύπους διαζυγίων όπως συναινετικό διαζύγιο με απλή Συμβολαιογραφική Πράξη και το διαζύγιο χωρίς συναίνεση, δηλαδή διαζύγιο με αντιδικία, η παρουσία δικηγόρου κρίνεται απαραίτητη

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με τον όρο οικογενειακό δίκαιο εννοούμε τον κλάδο του Αστικού Δικαίου που αφορά το σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν τις οικογενειακές σχέσεις, τις σχέσεις δηλαδή που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας.

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος οικογενειακές σχέσεις περιλαμβάνει, ως επί το πλείστον, περιλαμβάνει τις σχέσεις που αφορούν στη δημιουργία, τη λειτουργία ή τη λύση της οικογένειας ως ομάδας προσώπων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους είτε με γάμο, είτε με γέννηση είτε μέσω υιοθεσίας.

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία είναι σε θέση να σας προσφέρει αξιόπιστη, διακριτική και γρήγορη ρύθμιση των θεμάτων που εμπίπτουν στο οικογενειακό δίκαιο και σας αφορούν. Ενδεικτικά αναφέροντας, οι δικηγόροι του δικηγορικού γραφείου της Εύνομος αναλαμβάνουν την έκδοση διαζυγίου, είτε συναινετικά, είτε κατ’ αντιδικία. Για παράδειγμα, το τελευταίο μπορούμε ακόμη να σας προτείνουμε να το αποφύγετε. Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία βάζει πάνω από όλα το συμφέρον του πελάτη που θα απευθυνθεί σ’ αυτή, ακόμη και το οικονομικό.

Για έναν διαζευγμένο, οι πρώτοι μήνες είναι δύσκολοι, ιδιαίτερα στην περίπτωση που μέσα από τον γάμο που λήγει έχουν προκύψει τέκνα.

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει με τον καλύτερο και πιο ειρηνικό τρόπο τη ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας των τέκνων με τους γονείς (ή και μεταξύ τους), καθώς και υποθέσεις σχετικές με τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ των συζύγων και τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν 2 τύποι διαζυγίου που επιτρέπει η ελληνική Πολιτεία: Πρόκειται για το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με αντιδικία.

Το συναινετικό διαζύγιο μπορεί να επιτευχθεί, όταν υπάρχει κοινή βούληση για τη λύση του γάμου από τους συζύγους και συμφωνία για την διευθέτηση όλων των ζητημάτων που αφορούν το ζευγάρι και τα τέκνα που ενδεχομένως έχει αποκτήσει.

Άλλωστε, το συναινετικό διαζύγιο προβλέπεται με το άρθρο 22 του Νόμου 4509/2017, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 22/12/2017 και με το οποίο τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 1441 του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, για τους συζύγους που επιθυμούν να λύσουν συναινετικά το γάμο τους από την 22/12/2017 και εφεξής, δεν ακολουθείται πλέον η δικαστική οδός, αλλά ο γάμος λύεται αποκλειστικά με Συμβολαιογραφική Πράξη, ενώπιον κοινού συμβολαιογράφου επιλεγμένου από τους 2 συζύγους.

Το συναινετικό διαζύγιο δίνει, λοιπόν, τη δυνατότητα στους συζύγους να επιλύσουν με μία μόνο διαδικασία όλα τα θέματα που ανακύπτουν από τον τερματισμό του γάμου τους.

Οι σύζυγοι και γονείς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οι ίδιοι αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν τον οικογενειακό τους βίο, εννοώντας κυρίως τα θέματα των ανηλίκων τέκνων, τα κοινά περιουσιακά στοιχεία και την μετεγκατάσταση ενός εκ των συζύγων από τη συζυγική οικία.

Αυτό είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί στο δικηγορικό γραφείο της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος, υπογράφοντας ενώπιον των δικηγόρων μας ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο συναποφασίζουν από κοινού για όλα τα παραπάνω και για όποιες περαιτέρω λεπτομέρειες οι ίδιοι επιθυμούν.

Το συμφωνητικό αυτό επικυρώνεται από συμβολαιογράφο, για να κατοχυρώνει αμφότερους τους συζύγους εφεξής ως αμετάκλητος και εκτελεστός τίτλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι επρόκειτο για μια διαδικασία που διαρκεί από 10 έως 15 μέρες, οπότε γίνεται άμεσα κατανοητό ότι γλιτώνετε χρόνο!

Σύμφωνα με το άρθρο 1438 του Αστικού κώδικα, ο γάμος λύεται με διαζύγιο και το διαζύγιο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση όπου δεν υπάρχει συναίνεση, η λύση του γάμου μπορεί να επέλθει με μονομερή κίνηση ενός εκ των δύο συζύγων. Η περίπτωση αυτής της λύσης του γάμου ονομάζεται διαζύγιο με αντιδικία.

Το διαζύγιο με αντιδικία απαιτεί μια διαδικασία πιο περίπλοκη. Το δικηγορικό γραφείο της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος έχει την απαραίτητη εμπειρία για να ασκήσει την κατάλληλη προσέγγιση: Με κατανόηση από αμφότερες τις πλευρές, τα βήματα ενός διαζυγίου με αντιδικία είναι δυνατό να γίνουν λιγότερο επίπονα και χρονοβόρα.

Στην περίπτωση διαζυγίου με αντιδικία, θα πρέπει να υπάρχει ένας από τους λόγους που ορίζει ο νομοθέτης, δηλαδή είτε ύπαρξη ισχυρού κλονισμού της σχέσης των συζύγων, είτε διετής διάσταση, είτε αφάνεια ενός εκ των δύο συζύγων.

Η Εύνομος δικηγορική εταιρεία, με σεβασμό στους εντολείς που μας εμπιστεύονται και διαθέτοντας την απαιτούμενη εμπειρία και ειδίκευση, ξεκινάμε πάντα τις υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, επιδεικνύοντας συμβιβαστικό πνεύμα και επιδιώκοντας την βέλτιστη λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Διαθέτουμε, όμως, παράλληλα, την ετοιμότητα και τη γνώση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά κάθε είδους φαινόμενα , όπως αδιαλλαξία, εκβιαστικές συμπεριφορές, ακόμη και κακοποιητικές, αξιοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Μην διστάσετε να καλέσετε στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!