Τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, είναι δυνατό να επισείουν αποζημίωση των θυμάτων ή των συγγενών τους μετά το τροχαίο

Για το λόγο αυτό, χρειάζεστε διεξοδική μελέτη της αστικής υπόθεσης και τον κατάλληλο δικηγόρο

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

1

Εκτίμηση των συνθηκών που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα

Τα τροχαία ατυχήματα, ως γνωστόν, αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου στην Ευρώπη! Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο, συγκριτικά με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, σε θανάτους από τροχαία ατυχήματα, ενώ βρίσκεται ψηλά και στην παγκόσμια κατάταξη.

Όπως έχει παρατηρηθεί, οι κύριες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων είναι η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, η κακή σήμανση, η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού κράνους. Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, είναι σημαντική η διεξοδική διερεύνηση και η πραγματογνωμοσύνη των συνθηκών και των δεδομένων, που οδήγησαν στο τροχαίο ατύχημα.

Αν παραστεί ανάγκη ειδικής έρευνας ή και πραγματογνωμοσύνης για τις συνθήκες πρόκλησης του ατυχήματος ή για πλημμελή συλλογή του αποδεικτικού υλικού από τις Αρχές και για τις συνέπειες του τροχαίου ατυχήματος ως προς τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές, απευθυνθείτε στη Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος.

2

Η πραγματογνωμοσύνη και το ζήτημα συλλογής αποδεικτικού υλικού σε περιπτώσεις θανάτου, βαριών σωματικών βλαβών, τραυματισμών

Σημαντικό είναι το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, αν μετά το ατύχημα έχει προκληθεί βαρύτατος τραυματισμός, που οδήγησε σε αναπηρία ή αν έχει προκληθεί θάνατος. Το Δικαστήριο δικαιούται να διατάξει πραγματογνωμοσύνη και σε περίπτωση βαριάς σωματικής βλάβης, η οποία έχει οδηγήσει σε αναπηρία του παθόντος.
Οι συνθήκες πρόκλησης του ατυχήματος δεν είναι πάντοτε σαφείς και ενδέχεται να μην αποτυπώνονται πλήρως στην έκθεση αυτοψίας της δημόσιας Αρχής, λόγω πλημμελούς συλλογής αποδεικτικού υλικού. Απευθυνθείτε στην Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει από την αρχή έως το τέλος, το χειρισμό της υπόθεσης, με ενδελεχή εξέταση και σχολαστική έρευνα των συνθηκών τού ατυχήματος, με συνεργάτες της τεχνικούς συμβούλους τροχαίων ατυχημάτων. Διεκδικούμε πλήρη αποζημίωση για τις τυχόν σωματικές βλάβες και τις υλικές ζημιές.
Επιπλέον, για υποθέσεις ήσσονος σπουδαιότητας, στις οποίες υπάρχουν μικροτραυματισμοί και υλικές ζημιές, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι του Εύνομου αναλαμβάνουν την διαμεσολάβηση με την ασφαλιστική εταιρεία, στο στάδιο πριν την κατάθεση της αγωγής. Στην περίπτωση που η διαμεσολαβητική προσπάθεια δεν ευδοκιμήσει, συνεχίζουμε με την δικαστική διεκδίκηση των αξιώσεων.

ΤΟ “ΚΛΕΙΔΙ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Προπαρασκευή της υπόθεσης ενός τροχαίου ατυχήματος

Στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος, όταν έχουμε τραυματισμό προσώπου, απαιτούνται συγκεκριμένοι χειρισμοί για την καλύτερη προετοιμασία της υπόθεσης.

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία δεν αρκείται μόνο στην λήψη της ποινικής δικογραφίας από την αρμόδια Τροχαία, αλλά σταθερά δοκιμάζει να συγκεντρώνει και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις, που έχουν οι συγκεκριμένες υποθέσεις.

Εξυπακούεται ότι η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει ταυτόχρονα την παρακολούθηση της υπόθεσης του τροχαίου ατυχήματος, μέχρι την έκδοση απόφασης από το δικαστήριο.

Δικαίωμα αποζημίωσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αποζημίωσης περιλαμβάνει πρωτίστως την ενδεχόμενη σωματική βλάβη και τις υλικές ζημίες. Επιπλέον, ο παθών διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και ηθική βλάβη, η οποία αφορά την ψυχική και σωματική ταλαιπωρία που υπέστη από το τροχαίο ατύχημα.

Ενδεικτικά, είναι νομικά δυνατό να διεκδικηθεί αποζημίωση από τον παθόντα ή τους οικείους του για λογαριασμό του ιδίου στις παρακάτω περιπτώσεις:

✓ Ολική ή μερική καταστροφή του οχήματος.

✓ Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης.

✓ Δαπάνες είτε νοσοκόμου ή οικιακής βοηθού ή συγγενικού προσώπου, το οποίο περιθάλπει τον παθόντα, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη της υγείας του.

✓ Διαφυγόντα κέρδη, δηλαδή απολεσθέντες μισθούς, εξαιτίας αδυναμίας παροχής της εργασίας, λόγω τυχόν τραυματισμού.

✓ Πάσης φύσεως δαπάνες αποκατάστασης, μετά το ατύχημα και μετά την περίθαλψη από το νοσοκομείο.

✓ Μελλοντικές δαπάνες, σε περίπτωση μελλοντικής εξακολουθητικής βλάβης ή υποτροπής από τον τραυματισμό.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, καθίσταται ουσιώδης και σημαντική η διεξοδική διερεύνηση των συνθηκών και των περιστατικών, που οδήγησαν σ’ αυτό. Η ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη, στις περιπτώσεις που απαιτείται, αποτελεί σημαντικό βοήθημα για το δικηγόρο, προκειμένου να έχει μια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για το ιστορικό του ατυχήματος και να προετοιμάσει καλύτερα την υπόθεση για το Δικαστήριο, με την άσκηση της αγωγής.

ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Στην περίπτωση ενός τροχαίου ατυχήματος, είναι σημαντική και η παραμικρή λεπτομέρεια! Για την καλύτερη εκπροσώπηση του εντολέα του Εύνομου, απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία και ο ορθός χειρισμός της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή, έτσι ώστε να εντοπιστούν τα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία θα οδηγήσουν στην ευδοκίμησή της. Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία οργανώνει την υπόθεση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το δικαίωμα αποζημίωσης υφίσταται τόσο για τις υλικές ζημίες, όσο και και για την ηθική βλάβη. Οι υλικές ζημιές περιλαμβάνουν όλες τις φθορές, που προκλήθηκαν στο όχημα και την μείωση της αξίας του. Η σωματική βλάβη περιλαμβάνει κάθε τραυματισμό, που υπέστη ο παθών, ακόμα και αν οδήγησε σε μερική ή ολική αναπηρία. Η ηθική βλάβη περιλαμβάνει την ψυχική και σωματική ταλαιπωρία, που υπέστη ο παθών από το ατύχημα.

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

Όταν αναφερόμαστε σε ψυχική οδύνη, εννοούμε τον πόνο, τη λύπη και την στενοχώρια, που υπέστησαν τα στενά συγγενικά πρόσωπα του θύματος, από τον θάνατό του. Η ψυχική οδύνη προϋποθέτει, συνεπώς, ως ζημιογόνο αποτέλεσμα, τον θάνατο του παθόντος. Στα στενά συγγενικά πρόσωπα περιλαμβάνονται οι γονείς, ο/η σύζυγος, τα παιδιά, τα αδέλφια του θύματος. Αγωγή για ψυχική οδύνη μπορεί να ασκηθεί από όποιον συγγενή επιθυμεί να διεκδικήσει τη σχετική αποζημίωση.

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ & ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία διαθέτοντας την εμπειρία και τη γνώση, σχετικά με τα κρίσιμα στοιχεία και τους εν γένει παράγοντες, οι οποίοι κρίνουν ένα τροχαίο ατύχημα, καθώς και τα επερχόμενα δυσμενή αποτελέσματα μετά από αυτό, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας από τη στιγμή της πρόκλησης του ατυχήματος μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης. Εκπροσωπεί τους εντολείς της, δυναμικά από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μέχρι τέλους.

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία διαθέτοντας την εμπειρία και τη γνώση, σχετικά με τα κρίσιμα στοιχεία και τους εν γένει παράγοντες, οι οποίοι κρίνουν ένα τροχαίο ατύχημα, καθώς και τα επερχόμενα δυσμενή αποτελέσματα μετά από αυτό, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας από τη στιγμή της πρόκλησης του ατυχήματος μέχρι και την καταβολή της αποζημίωσης. Εκπροσωπεί τους εντολείς της, δυναμικά από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μέχρι τέλους. Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!