Λήψη σύνταξης από αποβιώσαντα σύζυγο

Είναι παράνομη η διπλή περικοπή στις συντάξεις χηρείας!

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Η ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σε ποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η διπλή περικοπή

Η σύνταξη χηρείας αποτελεί παροχή, που μεταβιβάζεται στον δικαιούχο επιζώντα σύζυγο, με βάση τις διατάξεις του νόμου. Στις περιπτώσεις καταβολής σύνταξης χηρείας από 2 ξεχωριστά ασφαλιστικά ταμεία, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή της διπλής περικοπής. Η διπλή περικοπή της σύνταξης χηρείας παραβιάζει καταφανώς το δικαίωμα στην περιουσία.

Με την περικοπή της μιας εκ των 2 συντάξεων, εξαντλείται το δικαίωμα του ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον περικοπές και στη δεύτερη σύνταξη, ακόμα και αν προβλέπονται από το νόμο, συνιστούν καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από την πλευρά του Δημοσίου και επιπρόσθετα, υπέρμετρο περιορισμό του περιουσιακού δικαιώματος, επειδή δεν δικαιολογείται διπλή περικοπή για την ίδια αιτία, εφόσον έχει ήδη εφαρμοστεί στη μία εκ των 2 συντάξεων.

Η ίδια περικοπή στη δεύτερη σύνταξη, παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές του κοινωνικού και ασφαλιστικού δικαίου, αλλά και γενικότερα του διοικητικού δικαίου.

Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η περικοπή να μη οδηγεί σε παράνομη συρρίκνωση της σύνταξης

Η βασική αρχή, διατυπωμένη τόσο στη θεωρία όσο και στη νομολογία, είναι η παρακάτω: Η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του συνταξιούχου. Σ’ αυτή τη βάση, δεν επιτρέπεται ο συνταξιούχος να περιέρχεται σε δυσχερέστερη θέση στον συνταξιοδοτικό του βίο από εκείνη, στην οποία βρισκόταν στον εργασιακό του βίο.

Επιπλέον, οι συνταξιοδοτικές παροχές πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης και να διατηρούνται σε επίπεδο τέτοιο, ώστε ο συνταξιούχος να μην υφίσταται στερήσεις, αλλά να μπορεί να καλύψει, εκτός από τις βασικές του ανάγκες και τις ανάγκες κοινωνικής συναναστροφής και ψυχαγωγίας. Τέλος, το δικαίωμα στην περιουσία περιορίζει το νομοθέτη από το να επιβάλλει περικοπές τέτοιου ύψους, ώστε να οδηγούν σε υπέρμετρο περιορισμό του δικαιώματος αυτού.

Διεκδικήστε την επανόρθωση των περικοπών και στις 2 συντάξεις χηρείας που λαμβάνετε, κλείνοντας άμεσα ένα ραντεβού στο δικηγορικό γραφείο της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος! Το Δημόσιο πλουτίζει αδικαιολόγητα σε βάρος του συνταγματικά κατοχυρωμένου περιουσιακού σας δικαιώματος και προκαλεί την παράνομη συρρίκνωσή του.

Η ΔΙΠΛΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

Δεν επιτρέπεται διπλή περικοπή της σύνταξης χηρείας, εφόσον έχει ήδη εφαρμοστεί σε μία εκ των 2 συντάξεων: Παραβιάζεται καταφανώς το δικαίωμα στην περιουσία.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Το περιουσιακό δικαίωμα κάθε συνταξιούχου είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία είναι σύμμαχός σας, ώστε να αντιμάχεστε νομικά κάθε παράνομη συρρίκνωσή του.

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι συνταξιοδοτικές παροχές επιβάλλεται να πληρούν τις προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Πρέπει να διατηρούνται σε επίπεδο τέτοιο, ώστε ο συνταξιούχος να μην υφίσταται στερήσεις, αλλά να μπορεί να καλύψει, εκτός από τις βασικές ανάγκες και την ψυχαγωγία και τις κοινωνικές του συναναστροφές.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την περικοπή της μιας εκ των 2 συντάξεων, εξαντλείται το δικαίωμα του ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον περικοπές και στην δεύτερη σύνταξη, ακόμα και αν προβλέπονται από το νόμο, συνιστούν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου και είναι παράνομες!

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Με την περικοπή της μιας εκ των 2 συντάξεων, εξαντλείται το δικαίωμα του ελληνικού Δημοσίου. Επιπλέον περικοπές και στην δεύτερη σύνταξη, ακόμα και αν προβλέπονται από το νόμο, συνιστούν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου και είναι παράνομες!

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για να μπορείτε να έχετε χρόνο να ετοιμάσετε τα έγγραφα για την περίπτωσή σας και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χαθεί η οποιαδήποτε νόμιμη προθεσμία στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!