Πράσινο φως και από τον Άρειο Πάγο για αναδρομικά στους ιατρούς του ΕΣΥ λόγω των αντισυνταγματικών περικοπών του ν. 4093/2012

Τα δικαστήρια έχουν ήδη δικαιώσει δεκάδες ιατρούς του Ε.Σ.Υ.

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.

Αναδρομικά της τελευταίας πενταετίας μπορούν να διεκδικήσουν – πλέον και με την τελική κρίση του Ανώτατου Ακυρωτικού, οι γιατροί του ΕΣΥ, που είδαν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές και τα επιδόματά τους να μειώνονται, με τις διατάξεις του ν. 4093/2012.
Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με τις πρόσφατες αποφάσεις της (ΟλΑΠ 3/2022 και 4/2022) επικύρωσε τις δευτεροβάθμιες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και Εφετείου Πειραιώς (5898/2018 και 649/2018 αντίστοιχα) που είχαν κρίνει ότι οι περικοπές, που προβλέφθηκαν στο άρθρο 27 εδ. α-γ της Παραγράφου Γ και Υποπαραγράφου Γ1 του ν. 4093/2012, αντίκεινται στο άρθρο 4 παρ. 5 (αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη), στο άρθρο 25 παρ. 1 και 4 (αρχή της αναλογικότητας), αλλά και στο άρθρο 21 παρ. 3 τού Συντάγματος (αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών του Ε.Σ.Υ.), για τους λόγους, που δέχτηκαν και τα αρμόδια Πολιτικά Εφετεία.

Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο δέχτηκε τα εξής :

1

✓ Οι περικοπές, που εισήγαγε ο ν. 4093/2012 αφορούσαν: α) τους μηνιαίους βασικούς μισθούς όλων των βαθμών ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., β) τα επιδόματα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης του ιατρικού έργου ανά βαθμό, γ) την πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης και δ) το επίδομα θέσης ευθύνης, για τους Συντονιστές Διευθυντές και όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή.
✓ Τα δικαστήρια έχουν ήδη δικαιώσει δεκάδες ιατρούς τού Ε.Σ.Υ., που άσκησαν αγωγή στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Τα μικτά επιδικασθέντα ποσά, που αφορούν 5 έτη περικοπών, μπορούν να φθάσουν, για κάθε ιατρό, από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ανάλογα με τη μισθολογική κατάσταση τού κάθε ενάγοντος.
✓ Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω αποφάσεις του Αρείου Πάγου ήλθαν να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες ευνοϊκές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΟλΕλΣυν 437/2014) και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 431/2018), που είχαν ήδη κρίνει τις αντίστοιχες περικοπές ως αντισυνταγματικές.

2

Οι περικοπές, που εισήγαγε ο ν. 4093/2012 αφορούσαν: α) τους μηνιαίους βασικούς μισθούς όλων των βαθμών ιεραρχίας του κλάδου των ιατρών του Ε.Σ.Υ., β) τα επιδόματα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης του ιατρικού έργου ανά βαθμό, γ) την πάγια αποζημίωση για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης και δ) το επίδομα θέσης ευθύνης, για τους Συντονιστές Διευθυντές και όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή.
Τα δικαστήρια έχουν ήδη δικαιώσει δεκάδες ιατρούς τού Ε.Σ.Υ., που άσκησαν αγωγή στα αρμόδια Πρωτοδικεία. Τα μικτά επιδικασθέντα ποσά, που αφορούν 5 έτη περικοπών, μπορούν να φθάσουν, για κάθε ιατρό, από 40.000 έως 60.000 ευρώ, ανάλογα με τη μισθολογική κατάσταση τού κάθε ενάγοντος.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω αποφάσεις του Αρείου Πάγου ήλθαν να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες ευνοϊκές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΟλΕλΣυν 437/2014) και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 431/2018), που είχαν ήδη κρίνει τις αντίστοιχες περικοπές ως αντισυνταγματικές.

Τα δικαστήρια έχουν ήδη δικαιώσει δεκάδες ιατρούς του
Ε.Σ.Υ.
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!