Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την Υπηρεσία σας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας;

Προαγωγές, μεταθέσεις, πειθαρχικά στρατιωτικών και σωμάτων ασφαλείας

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Η υπηρεσιακή εξέλιξη είναι πολύ σημαντική για την καριέρα και τη ζωή σας

Η υπηρεσιακή σας εξέλιξη είναι πολύ σημαντική για την καριέρα σας και την ίδια τη ζωή σας. Aν η κρίση σας δεν έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις τού νόμου, έχετε δικαίωμα να την προσβάλλετε, αρχικά με ενδοδιοικητική διαδικασία και στη συνέχεια, στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.

Η ειδική υπηρεσιακή σχέση και η υποχρέωση πειθαρχίας, που έχει ένας στρατιωτικός, ή ένας υπάλληλος των σωμάτων ασφαλείας, δεν συνεπάγεται κατάργηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, όπως είναι το δικαίωμα έγγραφης αναφοράς στις αρχές, το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως, η αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η προστασία της οικογενειακής ζωής και άλλα σχετικά δικαιώματα, που έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξάρτητα από τον τομέα και τη θέση, στην οποία υπηρετούν.

Σε ό,τι αφορά στο πειθαρχικό δίκαιο, η επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής εντός των κόλπων των Ενόπλων Δυνάμεων, ή των σωμάτων ασφαλείας, δίνει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης και της απολογίας του διωκομένου στρατιωτικού. Μια πειθαρχική ποινή μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή σας εξέλιξη.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διεκδικήστε μια νόμιμη μετάθεση ή προαγωγή

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία, έχοντας ως αξίωμα τον απόλυτο σεβασμό στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, προσεγγίζει τα υπηρεσιακά ζητήματα με ευαισθησία, υπευθυνότητα, με προσεκτικούς και κατάλληλους χειρισμούς των εξειδικευμένων συνεργατών μας, έτσι ώστε να ασκούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα των στρατιωτικών, χωρίς να θίγεται η σχέση με την Υπηρεσία τους.

Αξίζει να γνωρίζετε ότι εξειδικευμένοι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος έχουν χειριστεί σχετικές υποθέσεις, που είτε είχαν να κάνουν με μεταθέσεις ή προαγωγές στρατιωτικών, οι οποίες εκδικάστηκαν από το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο, είτε με πειθαρχικές υποθέσεις, στις οποίες οι πειθαρχικώς διωκόμενοι στρατιωτικοί ανέπτυξαν, με τη βοήθεια των δικηγόρων μας, επαρκή νομική επιχειρηματολογία.

Αρκετές περιπτώσεις προαγωγών ευδοκιμούν στα διοικητικά δικαστήρια, διότι πολλές αποφάσεις των συμβουλίων κρίσεων είναι αναιτιολόγητες.

Μετάθεση στρατιωτικού ή μέλους σωμάτων ασφαλείας σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης

Μπορείτε να υπηρετήσετε στον τόπο κατοικίας, του προσώπου, για το οποίο έχετε αναλάβει την επιμέλεια και συμπαράστασή του. Αναλαμβάνουμε την διαδικασία από την θέση σε δικαστική συμπαράσταση του ανίκανου προσώπου, μέχρι την υποβολή του αιτήματος στη υπηρεσία για την χορήγηση της αναγκαίας μετάθεσης, στον τόπο κατοικίας του συμπαραστατούμενου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη αναφορών για τον τόπο προτίμησής σας και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την μετάθεσή σας.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει την υποβολή αναφορών και κάθε νόμιμης ενέργειας για τις μεταθέσεις, λόγω συνυπηρέτησης.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών και, ακολούθως των δικαστικών προσφυγών, για την εκδίκαση θεμάτων προαγωγών, μεταθέσεων, τέλεσης πειθαρχικών αδικημάτων. Αναλαμβάνουμε αναφορές παραπόνων, ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμόν 209/2014 γνωμοδότηση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι οι στρατιωτικοί, παρότι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, αν και αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη κεχωρισμένως, τους παρέχεται νομική κάλυψη. Κάθε δημόσιος υπάλληλος, ανεξαρτήτως της υπηρεσιακής του σχέσης, που τον συνδέει με το δημόσιο, δικαιούται υπεράσπισης για την ποινική η πειθαρχικη του υπόθεση.

Οι στρατιωτικές νομικές υποθέσεις και αντίστοιχα των σωμάτων ασφαλείας, χρειάζονται προσεκτικό χειρισμό, χωρίς να αλλοιώνεται το δικαίωμα του υπαλλήλου για ορθή υπερασπιστική γραμμή και δίχως να διαταράσσεται η σχέση με την εκάστοτε Υπηρεσία. Απευθυνθείτε στους πεπειραμένους δικηγόρους της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος.

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για να μπορείτε να έχετε χρόνο, ώστε να συγκεντρώσετε όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα, που θα θεμελιώσουν το δίκαιον του αιτήματός σας. Θα λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση από τα εξειδικευμένα μέλη της νομικής μας ομάδας ή Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!