ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην δικηγορική εταιρεία Εύνομος σας κατατοπίζουμε για τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη σύμβαση εργασίας σας ως εργαζόμενος και τις διατάξεις εργατικού δικαίου σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Όσο δύσκολες κι αν γίνονται μέσα στα χρόνια οι σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει όλες τις μορφές συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και τους όρους εργασίας.

Οι δικηγόροι – εργατολόγοι, της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος, βρίσκονται άμεσα στο πλευρό σας, στην περίπτωση που τους χρειαστείτε. Κλείστε ένα ραντεβού, για να περιγράψετε απευθείας σε εξειδικευμένο δικηγόρο το πρόβλημά σας.

Χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο διακρίνει τη σύμβαση εργασίας από άλλες συμβάσεις, όπως η σύμβαση έργου, ή η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είναι η σχέση εξάρτησης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και το διευθυντικό δικαίωμα.

Το διευθυντικό δικαίωμα αναφέρεται στην υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελεί τις εντολές του εργοδότη και να υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία του, ως προς την παροχή τής εργασίας του. Στη σύμβαση εργασίας, όπως είναι προφανές, το ασθενές μέρος αποτελεί ο εργαζόμενος.

Οι όροι της σύμβασης εργασίας επιβάλλεται να είναι εκ των προτέρων, σαφείς, ακριβείς και προκαθορισμένοι, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει επακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, για να μπορεί να εκτελέσει προσηκόντως την εργασία του, δηλαδή με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ως προς το ωράριο και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί.

Θεωρείτε ότι αυτό δεν τηρείται; Μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού στο δικηγορικό γραφείο της Εύνομος, για να διαπιστώσουμε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του εργοδότη και άμεσα να σας προτείνουμε νομικές λύσεις.

Για να μπορεί κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, πρέπει ο εργοδότης να τον ενημερώνει είτε προφορικώς, είτε εγγράφως, για την θέση ευθύνης του. Πρέπει, με λίγα λόγια, να υπάρχει αυτό, που ονομάζεται περιγραφή θέσης, ή διαφορετικά, job description, στην παγκοσμιοποιημένη εποχή εργασίας που διανύουμε.

Η βέλτιστη πρακτική, για να μην προκαλείται σύγχυση, ως προς τις υποχρεώσεις του εργαζομένου, είναι η περιγραφή θέσης να διατυπώνεται εγγράφως και να αποτελεί έναν εκ των όρων της σύμβασης εργασίας, που υπογράφουν εργοδότης και εργαζόμενος.

Στην πραγματικότητα, η σύμβαση εργασίας δεν απαιτείται να είναι έγγραφη, παρά μόνο προτείνεται. Ωστόσο, είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο έγγραφος τύπος συμβάλλει στον προσδιορισμό και στο αντικείμενο της απασχόλησης και βοηθά στην αρμονική σχέση και καλύτερη συνύπαρξη μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή εργοδότη και εργαζομένου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το παράγωγο εργατικό δίκαιο, έχει επιχειρήσει να θέσει βασικές αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν την εργατική νομοθεσία των κρατών – μελών.

Με την έκδοση των Οδηγιών, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες, που τίθενται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία στις συνθήκες απασχόλησης και να διατηρείται το ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών, από το οποίο δεν μπορούν να αποκλίνουν τα κράτη – μέλη.

Τα εθνικά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να απευθύνονται με προδικαστικά ερωτήματα, στο Δικαστήριο της ΕΕ, όταν μια εργατική διαφορά, την οποία καλούνται να διερευνήσουν, αφορά την εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ, τα θέματα απασχόλησης. Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παραπεμφθεί από ελληνικά δικαστήρια, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε ελληνικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκείνο έχει λάβει σαφέστατα θέση υπέρ των εργαζομένων!

Στη δικηγορική εταιρεία Εύνομος έχουμε στη διάθεσή μας ολόκληρη τη σχετική νομολογία και επιπλέον, διαθέτουμε σημαντική πείρα σε υποθέσεις εργατικού δικαίου. Φυσικά, οι υποθέσεις εξετάζονται προσεκτικά και εξονυχιστικά κατά περίπτωση, για να δοθεί η κατάλληλη νομική λύση.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!