ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το τραπεζικό δίκαιο και το χρηματοοικονομικό δίκαιο περιλαμβάνουν τις τραπεζικές συμβάσεις και τις καθημερινές συναλλαγές με την τράπεζα. Απαιτείται η παρουσία δικηγόρου σε όλα τα στάδια της συμφωνίας και παράλληλα, γνώση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.

Το τραπεζικό δίκαιο αφορά στο ειδικό εμπορικό δίκαιο των εμπόρων και του εμπορίου χρήματος και ισοδυνάμων αξιών. Παίρνει το όνομά του από το κυριότερο τμήμα του, δηλαδή τους εμπόρους χρήματος, που ονομάζονται τράπεζες και τις εμπορικές πράξεις με χρηματικό αντικείμενο που προσιδιάζουν στους εμπόρους αυτούς και ονομάζονται τραπεζικές συναλλαγές.

1

Η σημασία σύνταξης πλήρους φακέλου, με όλα τα δικαιολογητικά

Οι τραπεζικές συναλλαγές και οι διενέξεις ή διαφωνίες με τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι εκατέρωθεν αιτιάσεις και απαιτήσεις άπτονται στο τραπεζικό δίκαιο. Μπορείτε να απευθυνθείτε στους εξειδικευμένους δικηγόρους της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος, για να κλείσετε ραντεβού και να εξηγήσετε αναλυτικά το ζήτημά σας.

Θα χρειαστεί να προσκομίσετε και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρησιμοποιηθούν με τον πιο πρόσφορο τρόπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων σας. Οι υποθέσεις του τραπεζικού δικαίου συχνά περιλαμβάνουν πολλή γραφειοκρατία και η αναλυτική και προσεκτική σύνταξη ενός πλήρους φακέλου είναι απαραίτητη. Θα χρειαστείτε δικηγόρους με πείρα και γνώση, όπως εκείνοι που μπορεί να σας εξασφαλίσει η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία.

2

Οι καθημερινές συναλλαγές με την τράπεζα συχνά εγκυμονούν κινδύνους

Το τραπεζικό δίκαιο δεν ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, αλλά και κάθε οικονομική συναλλαγή, στην οποία μεσολαβεί η τράπεζα. Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις είναι σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντικοί. Το γεγονός ότι οι συναλλαγές με τα τραπεζικά ιδρύματα είναι σχεδόν καθημερινές δεν σημαίνει ότι ο πολίτης θα είναι εφησυχασμένος. Εξάλλου, η Εύνομος δικηγορική εταιρεία Εύνομος παρέχει στους πελάτες ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν υποθέσεις της τραπεζικής αγοράς.

Οι δικηγόροι της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος, που εξειδικεύονται στο τραπεζικό δίκαιο, με την εμπειρία, την κατάρτιση και τη γνώση της τέχνης της διαπραγμάτευσης, αναλαμβάνουν για λογαριασμό σας τον χειρισμό κάθε είδους συμβατικής σχέσης με οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

3

Γνώση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα χρηματοοικονομικά ζητήματα – Απαιτείται η παρουσία δικηγόρου

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η γνώση τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας επιτρέπει στους εξειδικευμένους δικηγόρους της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος να χειρίζονται τις υποθέσεις σας ενώπιον των Δικαστηρίων, αλλά και εξωδικαστικά, χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά εργαλεία και του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ή συναφείς διαδικασίες.

Άλλωστε, η παρουσία δικηγόρου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος που ελλοχεύει στις διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη σύναψη συμβάσεων με αυτά.

H Εύνομος δικηγορική εταιρεία, με γνώμονα το συμφέρον των εντολέων της αναλαμβάνει:

  • τη νομική του προστασία κατά των τραπεζών,
  • την προσπάθεια ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων,
  • υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών,
  • ερμηνεία των δανειακών συμβάσεων που ενδεχομένως έχετε συνάψει,
  • προστασία από επερχόμενες κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ
Μην διστάσετε να μας καλέσετε στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για να λάβετε εμπεριστατωμένες απαντήσεις για την υπόθεση σας ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!