Πτωχεύσεις και εξυγιάνσεις εταιρειών

Εκμεταλλευτείτε τον νέο πτωχευτικό κώδικα

Μάθετε για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, για την προληπτική αναδιάρθρωση και την απαλλαγή από τα χρέη.

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αλλαγές στη ρύθμιση οφειλών των νομικών προσώπων

Ο νόμος 4738/2020, με τον τίτλο “Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή δεύτερης ευκαιρίας”, επέφερε ριζικές αλλαγές στην πτωχευτική νομοθεσία, καθώς τροποποίησε όλους τους προηγούμενους νόμους. Με τον νέο αυτό κώδικα λοιπόν, η ελληνική νομοθεσία συμμορφώνεται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθμόν 2019/1023 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/1132, ευρύτερα γνωστής ως Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα». Από την 1η Μαρτίου 2021, ο νόμος 4738/2020 βρίσκεται σε εφαρμογή και φέρνει περαιτέρω βελτιώσεις στις οικείες διατάξεις. Ο στόχος του είναι, όχι μόνο να εναρμονισθεί η νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά και να αντιμετωπισθούν αστοχίες και πρακτικές δυσκολίες ως προς την εφαρμογή του προπτωχευτικού πλαισίου. Τον νομοθέτη απασχολεί κυρίως το ζήτημα της αρμοδιότητας παροχής συναίνεσης επί συμφωνιών εξυγίανσης, που συνάπτονται με νομικά πρόσωπα και το συχνό φαινόμενο της μη συναίνεσης του Δημοσίου και των φορέων του Δημοσίου στις συμφωνίες εξυγίανσης. Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία μπορεί να αναλάβει από την αρχή μέχρι το τέλος την εξυγίανση του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχετε, ακόμη και την παύση, την πτώση και την εκκαθάρισή της.

 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πώς μπορείτε να καταστήσετε ξανά την επιχείρησή σας βιώσιμη

Ο Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών με παροχή δεύτερης ευκαιρίας, αντικατέστησε με ένα ενιαίο κείμενο, πλήθος νόμων και διατάξεων που αυτό και μόνο αποτελεί αλλαγή προς την σωστή κατεύθυνση. Ο νόμος 4738/2020 ήρθε για να δώσει λύσεις στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και εκσυγχρόνισε σημαντικά τις προϊσχύουσες διατάξεις. Οι οφειλέτες πλέον έχουν την δυνατότητα να καταστήσουν την επιχείρηση τους βιώσιμη και από την άλλη, οι πιστωτές μπορούν να βρουν μία λύση με εταιρείες που δεν είχαν δυνατότητα ανάκαμψης. Η δικηγορική εταιρεία Εύνομος, έχοντας γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, αναλαμβάνει την υπόθεση σας σε κάθε στάδιο. Με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα μας, δίνουμε λύσεις και παρέχουμε συμβουλές, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντα σας. Μη διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς, κλείνοντας ραντεβού, για να μας εκθέσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αναλάβουμε αυτή την πολύπλευρη διαδικασία για λογαριασμό σας.
Εξειδικευμένοι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος στα θέματα του πτωχευτικού δικαίου και της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας μπορούν να χειριστούν την υπόθεσή σας και να σας καθοδηγήσουν στις ενέργειες για τη διαδικασία που έχετε ανάγκη.

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις, δικαιούνται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία, για διευθέτηση των οφειλών τους.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑ!

Οι οφειλέτες πλέον έχουν την δυνατότητα να καταστήσουν την επιχείρηση τους βιώσιμη με την τακτοποίηση των χρεών τους.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι πιστωτές είναι δυνατό πλέον να βρουν λύση με εταιρείες που δεν είχαν δυνατότητα ανάκαμψης και τους όφειλαν πολλά χρήματα, κάνοντας ενέργειες που προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου 4738/2020.

ΕΞΕΤΑΣΤΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Σε περίπτωση αδυναμίας ανάκαμψης της εταιρείας σας, ο νέος νόμος απλοποιεί τα πλαίσιο και τις προαπαιτούμενες ενέργειες για συγχωνεύσεις εταιρειών. Το χρονικό διάστημα είναι ιδανικό για να διευρύνετε την επιρροή σας ή να εξετάσετε μια συνέργεια.

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Συχνά τα θέματα πτώχευσης, συγχώνευσης ή εξυγίανσης εταιρειών δεν μπορούν να περιμένουν, καθώς περικυκλώνονται από πολλαπλές καταληκτικές ημερομηνίες. Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για να ενημερωθείτε για το συνολικό πλαίσιο και να καταρτίσετε μαζί μας το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που απαιτούνται ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!