ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Στο δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών ή δίκαιο αλλοδαπών όπως έχουμε συνηθίσει να το αποκαλούμε συντομότερα, περιλαμβάνονται οι κανόνες που διέπουν την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.

Η Ελλάδα, επί σειρά ετών, έχει προσελκύσει μετανάστες από όλα τα μέρη του πλανήτη. Άνθρωποι που αναζητούν μία καλύτερη ζωή ή περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών, για γεωπολιτικούς και οικονομικούς λόγους τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στην κωδικοποίηση των κανόνων δικαίου που αφορούν τους μετανάστες με την ψήφισή του Ν.4251/2014.

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία γνωρίζει καλά τον νόμο και ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις υπηρεσίες για πελάτες άλλης εθνικότητας που εμπιστεύονται τους εξειδικευμένους δικηγόρους του μεταναστευτικού τμήματος της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος.

Οι διατάξεις διαμονής και εργασίας αλλοδαπών

Ο κώδικας Μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν την διαμονή και εργασία των μεταναστών και των μελών των οικογενειών τους. Με επόμενες τροποποιήσεις, διευρύνθηκε το πεδίο της διαρκούς νομιμοποίησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αποδεδειγμένα διαβιούν επί μακρόν παράνομα ή με προσωρινό τίτλο διαμονής στο ελληνικό έδαφος.

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών για την έκδοση παντός είδους αδειών διαμονής, ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, ανανέωση μπλε βεβαιώσεων καθώς και ο,τιδήποτε σχετίζεται με την νόμιμη διαμονή των υπηκόοων τρίτων χωρών στην Ελλάδα. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ανά πάσα στιγμή μέσα από τη σελίδα της Επικοινωνίας ή και τηλεφωνικά στον αριθμό 2160 704 470.

Πλήρη γνώση του νομικού πλαισίου για τους αλλοδαπούς και μεγάλη εμπειρία από προηγούμενες υποθέσεις

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία βρίσκεται στο πλάι σας από την πρώτη στιγμή σε κάθε χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία που απαιτείται για την νομιμοποίησή σας, ως προς τη διαμονή σας στη χώρα και αναλαμβάνει με πλήρη γνώση και εμπειρία για λογαριασμό σας τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας. Η δικηγορική ομάδα της Εύνομος, που ειδικεύεται στο δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών, μπορεί παράλληλα να σας παρέχει κάθε απαραίτητη συμβουλή για την ολοκλήρωση της νομιμοποίησής σας.

Η μεγάλη εμπειρία σε θέματα καταστάσεως αλλοδαπών εξασφαλίζει στο μέγιστο την προώθηση των συμφερόντων σας και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζετε αναφορικά με τη διαμονή σας στην Ελλάδα.

Σκοπός μας, σε κάθε περίπτωση, είναι η δημιουργία μιας διαχρονικής σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με κάθε πελάτη. Για το λόγο αυτό, μη διστάσετε να μας εμπιστευτείτε και να κλείσετε το ραντεβού σας, ώστε να εξετάσουμε την περίπτωσή σας. Θα έχετε το χρόνο να μας περιγράψετε και να μας εξιστορήσετε την υπόθεσή της και πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε την παρουσία σας στη χώρα με νόμιμο τρόπο.