Δικηγόροι της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος μπορούν να αναλάβουν ρόλο μεταφραστή εγγράφων.

Σας ενημερώνουμε για τα έγγραφα που αναλαμβάνουμε προς μετάφραση και τα βήματα μέχρι την επικύρωση των εγγράφων.

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία σας δίνει πολύτιμες συμβουλές για τα έγγραφα που χρειάζονται μετάφραση και επικύρωση και έχουν να κάνουν με τη διαδικασία της αίτησής σας.

Κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων 4194/2013, άρθρο 36, παράγραφος 2, περίπτωση γ’, ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, αρκεί να έχουν βρεθεί έστω και προσωρινά στα χέρια του. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να είναι τόσο ελληνόγλωσσα όσο και ξενόγλωσσα, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια από ελληνική ή δημόσια αρχή.

Βάσει των ανωτέρω, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος για οποιαδήποτε επικύρωση σας ζητηθεί και η νομική μας ομάδα είναι έτοιμη να σας βοηθήσει.

Επιπλέον, ο δικηγόρος δικαιούται να μεταφράζει έγγραφα από την ελληνική σε ξένη γλώσσα και από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 2, περίπτωση δ’ του νόμου 4194/2013: «Στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε».

 

Συνεπώς, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος για τη μετάφραση εγγράφων από οποιαδήποτε γλώσσα στην ελληνική και αντιστρόφως, επειδή διαθέτουμε ευρύ δίκτυο συνεργατών δικηγόρων για τη μετάφραση από κάθε γλώσσα.

Ενδεικτικά αναφέρονται έγγραφα τη μετάφραση των οποίων αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι συνεργάτες δικηγόροι της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος:

  • Ξενόγλωσσα πτυχία γλωσσομάθειας
  • Πιστοποίηση οποιουδήποτε φορέα πιστοποίηση
  • Συμβολαιογραφικά έγγραφα (συμβόλαια, διαθήκες)
  • Δημόσια έγγραφα, όπως Πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου, οικογενειακής κατάστασης
  • Ιατρικά έγγραφα
  • Ιδιωτικά έγγραφα πάσης φύσεως.
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Μην διστάσετε να καλέσετε στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!