Σπάσε τη σιωπή σου! Εναντιώσου στο «Τέρας» τού Σχολικού Εκφοβισμού!

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, και μέσω διαδικτύου μπορεί να εκδηλωθεί τόσο από μαθητή σε μαθητή όσο και από εκπαιδευτικούς σε μαθητές. Μπορεί να εκδηλωθεί στο σχολικό περιβάλλον και να συνεχιστεί και εκτός αυτού!

Μην αφήνεις τον εκφοβισμό να επηρεάζει αρνητικά τη σχολική σου παρουσία και την ζωή σου γενικότερα. Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου και ανάλαβε δράση τώρα.

Νομική Υποστήριξη: Ενημερώσου για τις νομικές επιλογές, που διαθέτεις, για την αντιμετώπιση τών περιπτώσεων σχολικού εκφοβισμού. Κάλεσε την αστυνομία σε περίπτωση ανάγκης!!

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Δικαιώματα και Προστασία στο Σχολικό Περιβάλλον

1

Ο Εκφοβισμός [bullying] στο Σχολικό Περιβάλλον.

Η σχολική ζωή αποτελεί την κομβική πορεία κάθε ανθρώπου, διαμορφώνει την προσωπικότητά του και καθορίζει την μελλοντική του εξέλιξη.

Ο εκφοβισμός [bullying] στο σχολικό περιβάλλον,  συνιστά μια προσβλητική και ενοχλητική παραβατική συμπεριφορά, που πλήττει, εκτός του θύματος και την ομαλή σχολική ζωή και επηρεάζει, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, την ψυχική υγεία  τών μαθητών – θυμάτων του. Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από βλαπτικές ενέργειες, οι οποίες εκδηλώνονται συστηματικά εναντίον ενός ή περισσοτέρων μαθητών, με σκοπό να προκαλέσουν πόνο και φόβο. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι σωματικές, όπως χτυπήματα ή σπρωξίματα, ψυχολογικές, όπως εξευτελισμός, απειλές και αποκλεισμοί, ή ακόμα και κυβερνο-εκφοβισμός, με τη χρήση ψηφιακών μέσων για τη διάδοση αρνητικών σχολίων και εικόνων.

Το πρόβλημα αυτό δεν επηρεάζει μόνο τα θύματα αλλά και το ευρύτερο σχολικό κοινωνικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και ανασφάλειας, και διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του σχολείου . 

2

Ανίχνευση της ψυχικής των θυμάτων και Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού.

Το άτομο,  που υφίσταται εκφοβισμό,  βιώνει επανειλημμένως μια βλαπτική συμπεριφορά, που στοχεύει να υπονομεύσει την αυτοεκτίμησή του, να βλάψει τον πυρήνα της ατομικότητάς του και μπορεί να απειλήσει την  σωματική και ψυχική  του υγεία, σε σοβαρότερες δε περιπτώσεις, ακόμα και την ίδια του την ύπαρξη!!! Η συμπεριφορά αυτή είναι καταπιεστική και εξουσιαστική, φέρνει συχνά το θύμα σε τέτοια κατάσταση, ώστε να αμφισβητεί τον εαυτό του και να αναλαμβάνει εσφαλμένα την ευθύνη,  για τις πράξεις του δράστη. Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να περιλαμβάνει ποινικά αδικήματα, όπως απειλή, εξύβριση, σωματική βλάβη, ελαφριά, βαρεία ή σε βαρύτερες περιπτώσεις, θανατηφόρα, ψυχική κακοποίηση, εξευτελισμό και κάθε είδους προσβολή της προσωπικότητας. Εάν εμφανίζονται οι προαναφερθείσες συμπεριφορές και παράνομες ενέργειες εναντίον  κάποιου,  ή κάποιων μαθητών στο σχολικό περιβάλλον και δεν υπάρχει η ανάλογη άμεση ανταπόκριση, ή το ανάλογο αποτέλεσμα,  από την πλευρά των οργάνων του σχολείου, είναι σημαντικό να αναζητήσετε εξειδικευμένη νομική υποστήριξη και να κινηθείτε παράλληλα,  για να αντιμετωπίσετε  μια τέτοια δυσμενή κατάσταση!

 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΑ!

Οδηγός για την Προστασία στο Σχολικό Περιβάλλον

Το δικαίωμα του μαθητή να συμμετέχει με ασφάλεια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Κάθε μαθητής έχει το εγγενές, αυτονόητο δικαίωμα σε ένα ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από εκφοβισμό, παρενόχληση και κάθε μορφή βίας. Αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από εθνικούς κανόνες και διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν ότι τα σχολεία αποτελούν καταφύγια μάθησης και   ανάπτυξης και εξασφαλίζουν την ψυχική ηρεμία και την  πνευματική ανάταση των μαθητών.

Καθήκον Μέριμνας: Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ένα νόμιμο «καθήκον φροντίδας» προς τους μαθητές τους, που σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνουν όλα τα εύλογα και κατάλληλα μέτρα,  για να αποτρέψουν τυχόν  βλάβη,  που θα μπορούσε να προκύψει, κατά την διάρκεια των σχολικών δραστηριοτήτων. Με την εμφάνιση του φαινομένου της ενδοσχολικής βίας,  ο ρόλος τών εκπαιδευτικών είναι, πλέον  διττός, αφού αποκτούν την πρόσθετη νομική υποχρέωση,  να αποκρούουν και να εξαλείφουν αυτά τα φαινόμενα, κατά το μέτρο των δυνατοτήτων τους.

Παράγοντες δημιουργίας εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

1. Ανισορροπία Δύναμης: Ένα κρίσιμο στοιχείο του σχολικού εκφοβισμού είναι η ύπαρξη ανισορροπίας δύναμης μεταξύ δράστη και θύματος. Αυτή η δύναμη μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική, κοινωνική ή ακόμη και πνευματική. Η ανισορροπία δύναμης καθιστά το θύμα ανήμπορο να αντισταθεί ή να αμυνθεί αποτελεσματικά ενάντια στον δράστη.

2. Επανάληψη και Συστηματική προσβολή – ενόχληση του θύματος: Ένα άλλο θεμελιώδες χαρακτηριστικό του εκφοβισμού είναι η επανάληψη των ενεργειών. Ο εκφοβισμός δεν περιορίζεται σε μία μόνο πράξη αλλά συντελείται μέσω μιας σειράς επαναλαμβανόμενων και συστηματικών επιθετικών συμπεριφορών.

3. Μορφές Εκφοβισμού: Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου του σωματικού (π.χ. χτυπήματα, σπρωξίματα), του λεκτικού εκφοβισμού (π.χ. προσβολές, κοροϊδίες), ψυχολογικού εκβιασμού, ηλεκτρονικού εκφοβισμού και άλλες. Ανάλογα με τη μορφή του, ο εκφοβισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο θύμα,  είτε σωματική, είτε ψυχική, είτε και σωρευτικώς σωματική και ψυχική, που είναι και το συνηθέστερο.   

Εξειδικευμένοι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος αναλαμβάνουν περιπτώσεις Σχολικού εκφοβισμού τις οποίες  χειρίζονται με ευαισθησία και αμεσότητα, αλλά και αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των δραστών! 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Μιλήστε με το παιδί σας! Μην το αφήνετε να βιώνει αβοήθητο τον εκφοβισμό! Εντοπίστε εκείνες τις συμπεριφορές και ενέργειες, που υπερβαίνουν τα κοινωνικά και νομικά αποδεκτά όρια και συνιστούν σχολικό εκφοβισμό!

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Καταγγείλετε εγγράφως και άμεσα την παραβατική συμπεριφορά σχολικού εκφοβισμού, εναντίον του παιδιού σας στην γέννησή της! Απευθυνθείτε σε κάθε αρμόδια αρχή!!

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Καταγράψτε κάθε σχετικό περιστατικό με αποδείξεις, όπως γραπτά μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα ή ημερολογιακές σημειώσεις, με συγκεκριμένες ημερομηνίες και λεπτομέρειες του περιστατικού και των προφορικών υβριστικών αναφορών από τον δράστη.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Επιδιώξτε την υποστήριξη, αν είναι εφικτή, από συμμαθητές, γονείς, καθηγητές ή άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας, που μπορούν να επιβεβαιώσουν την δυσάρεστη εμπειρία της ενδοσχολικής βίας. Σε περίπτωση επείγοντος και αμέσου κινδύνου, καλέστε την αστυνομία!

ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ως μαθητές και ως γονείς και για την προστασία, που παρέχεται από το νόμο. Προσφύγετε στην δικαιοσύνη με ασφαλιστικά μέτρα, για την άμεση και ταχεία αποτροπή και προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού σας!

ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Διεκδικήστε νομικά με αγωγή, την παύση των παράνομων ενεργειών του δράστη και την αποζημίωση για την βλάβη, που υπέστη το θύμα του σχολικού εκφοβισμού! Καταθέστε μήνυση για τις αξιόποινες πράξεις! Προστατέψτε τον εαυτό σας από κάθε προσβολή!!

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για να μπορείτε να έχετε χρόνο να ετοιμάσετε τα έγγραφά σας και να βρίσκεστε εντός προθεσμιών ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!