Αστική ευθύνη από πράξεις ή παραλείψεις της δικαστικής εξουσίας

Play Video

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος, Σπυρόπουλος – Παυλίδου και Συνεργάτες, αναπτύσσει παραλείψεις των οργάνων της δικαστικής εξουσίας και την αστική ευθύνη που βαρύνει το Δημόσιο από εκείνες. Παρατίθεται το ζήτημα της παράλειψης εφαρμογής κανόνα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, ψηλαφούνται από τον δικηγόρο οι περιπτώσεις αγωγής κακοδικίας, αγωγή κατά δικαστών, λόγω δόλου και οι περιπτώσεις των αδίκως καταδικασθέντων ή/και φυλακισθέντων.

Η αστική ευθύνη αποτελεί το επιστέγασμα του γνωστού αποφθέγματος “Και οι κρίνοντες, κρίνονται”, αν και δεν τυγχάνει ευρείας αποδοχής στους κόλπους του δικαστικού σώματος.