Αστική ευθύνη του Δημοσίου

Play Video

Ο Δημήτρης Σπυρόπουλος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και συνιδιοκτήτης της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος, Σπυρόπουλος – Παυλίδου και Συνεργάτες, παρουσιάζει την αστική ευθύνη του δημοσίου από πράξεις ή παραλείψεις τών οργάνων του. Στο ρυθμιστικό πεδίο της αστικής ευθύνης του Δημοσίου συγκαταλέγεται μεγάλος αριθμός περιστατικών: Πρόκληση ζημίας σε αυτοκίνητο από αφύλακτη διάβαση ή/και χωρίς σήμανση, λακκούβα στο οδόστρωμα, φθορά στο αυτοκίνητο. Ο δικηγόρος της Εύνομος περιγράφει τα ένδικα βοηθήματα για την περίπτωση τραυματισμού επιβατών σε ελαττωματικό οδόστρωμα, τραυματισμός (ακόμη και θάνατος) από πτώση δέντρου ή άλλου ογκώδους αντικειμένου (για παράδειγμα, κολώνα ηλεκτρικού ρεύματος), καταστροφή περιουσίας (ακόμη και θάνατος) από πυρκαγιά στο δάσος, θαλάσσια ρύπανση και ευθύνη δημοσίου νοσοκομείου για πρόκληση βλάβης σε ασθενή (ή ακόμη και θάνατο).