Περικόπηκαν δώρα & επιδόματα, ενώ αποτελούν μέρος του μισθού

Τα επιδόματα αδείας και τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και στους συνταξιούχους, καταβάλλονταν σε τακτική ετήσια βάση, ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένα και αποτελούσαν μέρος του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και αντίστοιχα των συνταξιούχων.

Το δικαίωμα στην περιουσία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και σε διεθνείς συμβάσεις, όπως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στη Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα επιδόματα και τα δώρα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον μισθό

Τα επιδόματα αδείας και τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων συνιστούσαν μια περιουσιακή παροχή άμεσα συνδεδεμένη με τον μισθό και την σύνταξη, καταβαλλόμενη σε τακτά χρονικά διαστήματα και υπολογιζόμενη με βάση τις αποδοχές του κάθε υπαλλήλου, ή αντίστοιχα, του συνταξιούχου. Αποτελούσαν μέρος των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων και των συνταξιούχων.

Στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εξηγείται και δεν δικαιολογείται η δεύτερη κατά σειρά και τελειωτική περικοπή των επιδομάτων.

Περικόπηκαν δώρα κι επιδόματα, ενώ είχαν ήδη περικοπεί ξανά!

Επιπλέον, δεν κρίθηκε καθόλου από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο η παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, υπό την έννοια ότι επιβλήθηκε εκ νέου μείωση σε μέρος των αποδοχών, οι οποίες είχαν ήδη περικοπεί και μειωθεί, κατά το αρχικό στάδιο των περικοπών και το ελληνικό δημόσιο επανήλθε με την οριστική κατάργησή τους.

Δεν δικαιολογείται επειδή δεν επιλέχθηκε ένα άλλο πρόσφορο μέτρο, αλλά η ελληνική πολιτεία οδηγήθηκε στο ίδιο οριζόντιο μέτρο, που είχε επιβληθεί, και κατά τις αρχικές περικοπές μισθών και συντάξεων.

Βλαπτική μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας

Στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων, το κράτος ανέτρεψε μονομερώς το περιουσιακό τους δικαίωμα λήψης των συγκεκριμένων επιδομάτων και χειροτέρευσε τη θέση τους, ως προς την αντιπαροχή του, δηλαδή την καταβολή των επιδομάτων αυτών. Η πλήρης κατάργηση των επιδομάτων συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας. Για να ανατραπεί μια σύμβαση, πρέπει να υφίσταται κοινή συναίνεση των μερών. Η κατάργηση των επιδομάτων επιβλήθηκε μονομερώς από το κράτος.

Σε κάθε περίπτωση, αν γινόταν δεκτός ο ισχυρισμός του ελληνικού δημοσίου ότι συνέτρεχαν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι λόγοι αυτοί δεν μπορεί να συντρέχουν για πάντα. Εδώ και κάποια χρόνια, η Ελλάδα μπορεί να βγει στις αγορές και είναι, πλέον, δυνατός ο δανεισμός της, χωρίς τα υψηλά επιτόκια, που επιβάλλονταν τα έτη 2009 και 2010, όταν δηλαδή εξαναγκάστηκε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της ελληνικής Πολιτείας, να καταφύγει σε δανεισμό από την ΕΕ και το ΔΝΤ.

Πρέπει να επανακαταβληθούν επιδόματα αδείας και δώρα Χριστουγέννων & Πάσχα

Εφόσον έχουν παρέλθει οι έκτακτες και ειδικές συνθήκες, οι οποίες επέβαλλαν τις περικοπές, πρέπει να επανέλθει το περιουσιακό δικαίωμα της καταβολής των επιδομάτων. Συνεπώς, πρέπει να επανακαταβληθούν τα επιδόματα αδείας και τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και στους συνταξιούχους.

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας