Ηλεκτρονική εποπτεία στην έκδοση συντάξεων

Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης όλης της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων αποκτά ο ΕΦΚΑ. Το σύστημα αυτό θα επιτηρεί ηλεκτρονικά τη διαδικασία από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι και την απονομή σύνταξης.

Στόχος είναι να εντοπίζονται τυχόν καθυστερήσεις και να λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, ούτως ώστε να μην περιμένουν μήνες ή και χρόνια οι ασφαλισμένοι για να λάβουν οριστικά τη σύνταξή τους.

Με το ηλεκτρονικό σύστημα, η διοίκηση του ΕΦΚΑ θα βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τις εκκρεμείς συντάξεις ανά Ταμείο και ανά κατηγορία κι ακόμη, το πλήθος των συντάξεων που εκδίδονται κάθε μέρα ανά Περιφέρεια της χώρας, ανά διεύθυνση και ανά αρμόδιο υπάλληλο.

Ο χρόνος απονομής σύνταξης και οι απονομημένες συντάξεις ανά μήνα διαφέρουν από εισηγητή σε εισηγητή

Από τις μετρήσεις έχει προκύψει ότι περίπου το 25% από τους συνολικά αρμόδιους υπαλλήλους διεκπεραίωσε σε έναν μήνα 45 απονομές συντάξεων κατά μέσο όρο. Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο 25% υπαλλήλων, το οποίο δεν ξεπέρασε τις 2 απονομές σύνταξης.

Το ηλεκτρονικό σύστημα που θα παρακολουθεί την πορεία έκδοσης των συντάξεων θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των εκκρεμών συντάξεων αλλά και εκείνων που εκδίδονται κάθε μέρα.

Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήδη από την πρώτη ημέρα της δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου συστήματος παρακολούθησης για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ είναι ότι οι μισοί εισηγητές, οι υπάλληλοι δηλαδή που ανά μονάδα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση απονομής συντάξεων, είναι πρακτικά ανενεργοί καθώς εκδίδουν κατά μέσο όρο λιγότερες από 5 συντάξεις ανά μήνα. Το 25% των υπαλλήλων σε θέση εισηγητή σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες του, διότι, επί του πρακτέου, εκδίδει πάνω από το 50% του συνόλου των νέων συντάξεων.

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας