Η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας – Τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τρόποι εκδήλωσης της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας: Δικαιώματα και προστασία των εργαζομένων

Η παρενόχληση στον χώρο εργασίας έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, γι’αυτό, άλλωστε, αποτέλεσε ξεχωριστή ρύθμιση από διεθνή όργανα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, που θεσπίστηκε σε συμμόρφωση με την Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ψηφίστηκε στην Ελλάδα, ο νόμος 4808/2021. Με το νόμο αυτό η βία και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας ορίζονται ως εκείνες οι ενέργειες, ή συμπεριφορές, οι οποίες πλήττουν την αξιοπρέπεια του εργαζομένου και δημιουργούν εχθρικό και μη παραγωγικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να συμβαίνει περιοδικά ή επαναλαμβανόμενα, με πιθανή συνέπεια την σωματική και ψυχολογική βλάβη του εργαζομένου.

Η εν λόγω νομοθεσία παρέχει προστασία σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τον τύπο τής σύμβασης εργασίας ή τη θέση τους, όπως μερικής ή πλήρους απασχόλησης, ασκούμενους, μαθητευόμενους και εθελοντές. 

Οι εργοδότες υποχρεούνται να χειρίζονται τις καταγγελίες με εμπιστευτικότητα και σεβασμό τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υποχρεούνται να μην παρεμποδίζουν τη διαδικασία παραλαβής, διερεύνησης ή χειρισμού τέτοιων καταγγελιών και, επιπλέον, έχουν καθήκον παροχής συνδρομής, σε κάθε ενδιαφερόμενη διοικητική ή δικαστική αρχή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή παρενόχληση, καθώς και τα μέτρα, που μπορούν να λάβουν, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, εάν πέσουν θύμα εργασιακής παρενόχλησης.
Οι επιχειρήσεις, που απασχολούν περισσότερα από 20 άτομα υποχρεούνται να σχεδιάζουν πολιτική και να θεσπίζουν σχετικές οδηγίες και πρωτόκολλα για την εσωτερική διαχείριση καταγγελιών, που σχετίζονται με την παρενόχληση και την βία στον χώρο εργασίας. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να εγγυώνται την προστασία των θυμάτων και την τήρηση του νόμου. Τα άτομα, που έχουν υποστεί παρενόχληση, έχουν το δικαίωμα να αναφέρουν στο αρχικό στάδιο, τα περιστατικά στα όργανα της επιχείρησης, ενώ στη συνέχεια έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σε θεσμικά όργανα όπως η Επιθεώρηση Εργασίας και ο Συνήγορος του Πολίτη. Εάν οι εργαζόμενοι διαπιστώνουν άμεση και σημαντική απειλή για την ασφάλεια και την σωματική τους ακεραιότητας, ή την ψυχική τους υγεία, ιδίως εάν ο εργοδότης είναι αυτός που προκαλεί την παρενόχληση, ή συμπεριφέρεται με βία, έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν προσωρινά από την εργασία τους, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποχώρησή τους, χωρίς η προσωρινή αναστολή της εργασίας τους να σημαίνει ότι θα χάσουν τους μισθούς τους, ή θα υποστούν αρνητικές επιπτώσεις, εξαιτίας τής αποχωρήσεώς τους, διότι προβλέπεται από το νόμο.

Τα θύματα εργασιακής παρενόχλησης έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση, λόγω της σωματικής ή ψυχικής βλάβης, την οποία υπέστησαν από την παράνομη συμπεριφορά του δράστη. Επιπλέον, μπορούν να ζητήσουν δικαστικώς την παύση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον από τον δράστη, με απειλή χρηματικής ποινής ή και προσωπικής κράτησης. 

Η «Εύνομος» δικηγορική εταιρεία έχει αντιμετωπίσει περιπτώσεις εργασιακής παρενόχλησης και ενθαρρύνει τα θύματα να μην φοβούνται, αλλά να καταγγέλλουν παράνομες συμπεριφορές στον χώρο εργασίας τους. Το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει γενικότερα την ζωή ενός ατόμου και πρέπει να εμπνέει ασφάλεια, ηρεμία, παροχή εργασίας χωρίς εμπόδια και προστασία, σε περίπτωση εκδηλώσεως τέτοιων φαινομένων. Τα παραπάνω κριτήρια όχι μόνο προάγουν την ευημερία των μεμονωμένων εργαζομένων, αλλά και ενισχύουν την ευρύτερη κουλτούρα του χώρου εργασίας, προωθώντας τον αλληλοσεβασμό, και την παραγωγικότητα.

[ δημοσιεύθηκε στις 7-8-2023 σε https://www.policenet.gr]

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας