Πώς να διεκδικήσετε την επιστροφή της περικοπής στη σύνταξη χηρείας

Διεκδικήστε δικαστικά τα δικαιώματά σας, είτε με την άσκηση προσφυγής, είτε με την άσκηση αγωγής, αναφορικά με τη σύνταξη χηρείας που περικόπτεται στον σύζυγο που παραμένει εν ζωή, ενώ ο/η σύζυγός του έχει αποβιώσει. Μην χαρίζετε στο ελληνικό δημόσιο αυτά, τα οποία δικαιούστε, σε μια ισοπεδωτική λογική περικοπών χωρίς τέλος και κυριολεκτικά, χωρίς λόγο, που να δικαιολογεί την περικοπή.

Η σύνταξη χηρείας αποτελεί ένα περιουσιακό δικαίωμα, το οποίο μεταβιβάζεται σε περίπτωση θανάτου του συνταξιούχου, στο δικαιούχο σύζυγό του. Εάν οι πηγές συνταξιοδότησης του αποθανόντος συνταξιούχου είναι περισσότερες από μία, δηλαδή αν ο αποθανών συνταξιούχος λάμβανε σύνταξη από 2 ασφαλιστικά ταμεία, πρέπει να μεταβιβάζεται αντίστοιχα το δικαίωμα από κάθε πηγή συνταξιοδότησης, στο δικαιούχο συντάξεως χηρείας, κατά το ίδιο ποσοστό.

Αν ο νόμος είναι λανθασμένος, ο μόνος τρόπος για να διορθωθεί είναι η προσφυγή στο Δικαστήριο. Το Δικαστήριο θα πει την τελευταία του λέξη και θα κρίνει κατά πόσο είναι συνταγματικό και δίκαιο να καταβάλλει ο ασφαλισμένος τις εισφορές του και στο τέλος να παίρνει ο ίδιος, ή οι δικαιούχοι του, ψίχουλα! Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία βρίσκεται στη διάθεση σας, εφόσον το επιθυμείτε. Μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2160704470 για περαιτέρω ενημέρωσή σας και να θυμάστε: “Όποιος δεν παλεύει, έχει ήδη χάσει…“.

Τι γίνεται αν ο αποθανών ασφαλισμένος ελάμβανε σύνταξη από δύο ασφαλιστικά ταμεία

Σε αυτή την περίπτωση, ο ΕΦΚΑ περικόπτει την σύνταξη χηρείας από το δεύτερο ασφαλιστικό ταμείο, σε ποσοστό 50% επί του ποσοστού 70%. Η περικοπή αυτή, της μιας εκ των 2 ανταποδοτικών συντάξεων του αποθανόντος ασφαλισμένου, παραβιάζει το κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα αυτό καθ’ εαυτό και θίγει το περιουσιακό δικαίωμα του δικαιούχου εν ζωή συζύγου!

Όπως ο ασφαλισμένος έχει υποχρέωση να υπάγεται στη δημόσια ασφάλιση της ελληνικής έννομης τάξης και έχει υποστεί κρατήσεις ώστε να λαμβάνει σύνταξη από δεύτερο ταμείο και για τη δεύτερη ασφάλιση, το ελληνικό Δημόσιο έχει αντίστοιχη υποχρέωση να καταβάλλει τη σύνταξή του, μετά το θάνατό του, στους δικαιούχους κατά μεταβίβαση, χωρίς περικοπές. Οι όποιες περικοπές ξεκάθαρα αλλοιώνουν και φαλκιδεύουν το δικαίωμα αυτό, αφού, άλλωστε, ο μέχρι πρότινος εν ζωή σύζυγος ελάμβανε και τις 2 ανταποδοτικές συντάξεις κανονικά.

Ο σκοπός της σύνταξης χηρείας και πώς καταστρατηγείται

Η σύνταξη χηρείας αποσκοπεί στο να διατηρήσει, κατά το μέτρο του δυνατού, το βιοτικό επίπεδο, το οποίο υφίστατο, ενόσω ο αποθανών σύζυγος ήταν εν ζωή και απολάμβαναν και οι 2 σύζυγοι. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να τίθενται προϋποθέσεις από μέρους του νομοθέτη, οι οποίες καταλήγουν σε συρρίκνωση του δικαιώματος, ή σε ολοσχερή κατάργησή του, όπως συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση.

 

Συνεπώς, τόσο οι σχετικές διατάξεις, οι οποίες περικόπτουν τη σύνταξη χηρείας, όταν προέρχεται από 2 ξεχωριστά ασφαλιστικά ταμεία του αποθανόντος συνταξιούχου, όσο και εκείνες, οι οποίες προβλέπουν την περικοπή του δικαιώματος χηρείας, όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δική του σύνταξη, είναι καταφανώς αντισυνταγματικές. Οι ίδιες διατάξεις είναι και  αντίθετες σε διεθνείς συμβάσεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης και περιουσίας.

Καμία αρχή του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου και καμία διάταξη νόμου δεν μπορεί να ορίζει ότι ο δικαιούχος συντάξεως χηρείας πρέπει να λαμβάνει λιγότερα, μετά τη θλιβερή απώλεια του συντρόφου του, ενώ ο σύζυγός του, όταν ήταν εν ζωή, λάμβανε περισσότερα.

Δικαστική διεκδίκηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας:

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει με πλήρη γνώση της νομοθεσίας και των σχετικών προυϋποθέσεων, αλλά και με πλήρη μαχητικότητα, όλες τις υποθέσεις περικοπών συντάξεων χηρείας. Το σχετικό νομικό πλαίσιο είναι προβληματικό και δεν έχει ως σκοπό να διατηρήσει τις συντάξεις χηρείας σε στοιχειώδες επίπεδο. Αντιθέτως, επιχειρεί την αδικαιολόγητη συρρίκνωσή τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καταλήγει στην εξάλειψή τους. Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες δικηγόρους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τόσο τα ζητήματα αυτά, όπως και όλα τα σχετικά ζητήματα περικοπών συντάξεων.

 

Διεκδικήστε δικαστικά τα δικαιώματά σας, είτε με την άσκηση προσφυγής, είτε με την άσκηση αγωγής. Μην χαρίζετε στο ελληνικό δημόσιο αυτά, τα οποία δικαιούστε, σε μια ισοπεδωτική λογική περικοπών χωρίς τέλος και κυριολεκτικά, χωρίς λόγο, που να δικαιολογεί την περικοπή.

 

Ο ΕΦΚΑ διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία, την οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει προς όφελος του ασφαλιστικού συστήματος. Αντ’ αυτού, ξοδεύει σημαντικούς πόρους, για την ενοικίαση κτηρίων προς στέγαση των υπηρεσιών του, ενώ διαθέτει δικά του κτήρια, στα οποία θα μπορούσε να στεγάσει τις υπηρεσίες του, χωρίς κανένα κόστος! Δεν θα πρέπει κανείς να λησμονεί ότι οι παλαιότερες διοικήσεις των ασφαλιστικών ταμείων έκαναν “επενδύσεις” σε δομημένα ομόλογα και χάθηκαν τεράστιοι πόροι του ασφαλιστικού συστήματος σε βάρος των συνταξιούχων!

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας επικοινωνήστε με την Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία στα παρακάτω τηλέφωνα: 2160704470 & 6981004888.

 

 

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας