3476/2023 (Τμήμα Ασφαλιστικών) Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ «ΕΥΝΟΜΟΣ» – ΠΕΤΥΧΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΗΣ

Δεκτή αίτηση αναστολής οφειλέτριας – εντολέα της δικηγορικής εταιρείας  μας,  κατά διαταγής πληρωμής, καθώς έγινε δεκτός από το Δικαστήριο ο επικαλούμενος με το δικόγραφο της αιτήσεως,  ισχυρισμός για άκυρη και καταχρηστική ρήτρα παρεκτάσεως αρμοδιότητας, που περιλαμβάνεται ως ΓΟΣ στην δανειακή σύμβαση, που υπογράφηκε μεταξύ δανείστριας Τράπεζας και οφειλέτη και πιθανολογείται ότι δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης των διαδίκων μερών.

Τέλος, κρίθηκε από το Δικαστήριο, ως πιθανολογούμενη, η συνδρομή επικειμένου κινδύνου και  επέλευσης ανεπανόρθωτης βλάβης, από την εκτέλεση τής προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, και συγκεκριμένα πιθανολογήθηκε ότι θα μπορούσε να επισπευστεί εκτέλεση κατά τής μοναδικής κατοικίας της οφειλέτριας, η οποία αποτελεί την οικογενειακή της στέγη, όπου και  κατοικεί με το παιδί της. Το Δικαστήριο χαρακτήρισε  την πιθανή κατάσχεση της οικίας της,  ως ιδιαίτερα επαχθή και διέταξε την αναστολή εκτελέσεως της διαταγής πληρωμής. Πατήστε εδώ και διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας