ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ απέστειλε προσφάτως, ηλεκτρονικές επιστολές σε μεγάλο αριθμό παραληπτών, ενημερώνοντάς τους για οφειλές τους προς το δημόσιο, όπως τέλη κυκλοφορίας και άλλες οφειλές . Η ΑΑΔΕ απέστειλε ομαδική επιστολή, η οποία συμπεριλαμβάνει στην ηλεκτρονική επιστολή της και άλλους παραλήπτες – οφειλέτες του δημοσίου, αναγράφοντας ονοματεπώνυμο των πολιτών, τα αρχικά του πατρώνυμου και το όνομα χρήστη [username] κάθε φορολογουμένου, ο οποίος αναγράφεται στην λίστα των αποδεκτών [recipients]. Με τον τρόπο αυτό, γνωστοποίησε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε αόριστο αριθμό προσώπων. Η ενέργεια αυτή αποτελεί παράνομη επεξεργασία, η οποία συνίσταται στην γνωστοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως είναι τα στοιχεία ταυτότητας, το πατρώνυμο και το όνομα χρήστη κάθε φορολογουμένου.

Σημειωτέον ότι, σε πλείστες των περιπτώσεων, ο αριθμός, που συνοδεύει το όνομα χρήστη, ταυτίζεται με τον αριθμό φορολογικού μητρώου [ΑΦΜ] του χρήστη – φορολογουμένου. Επιπλέον, γνωστοποίησε η ΑΑΔΕ, με την ίδια επιστολή και το περιεχόμενο τής επικοινωνίας με τους φορολογουμένους, δηλαδή τον λόγο τής επικοινωνίας, είτε αφορά οφειλές από τέλη κυκλοφορίας, είτε αφορά οποιασδήποτε άλλης φύσεως οφειλές.

Η παρανομία της διοίκησης είναι καταφανής και αδιαμφισβήτητη. Πρόκειται για εξώφθαλμη παραβίαση των προσωπικών δεδομένων τών πολιτών. Δεν παίζει κανέναν ρόλο το τυχόν σφάλμα τών οργάνων τής ΑΑΔΕ, αφού η παραβίαση έχει ήδη συντελεστεί, με την αποστολή των ηλεκτρονικών επιστολών και την γνωστοποίηση τών ονομάτων τών φορολογουμένων. Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε ειδησεογραφικές σελίδες, οι οποίες έχουν αναρτήσει σχετικά άρθρα με την εν λόγω παραβίαση, έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ΑΑΔΕ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Η παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την ΑΑΔΕ, με την διαρροή τών στοιχείων ταυτότητας, τού κωδικού χρήστη [user name] των πολιτών, και τού είδους τής οφειλής, όπως έγινε με τον κατάλογο φορολογουμένων – οφειλετών, που εστάλη με όλα τα ονόματα στους ίδιους τους φορολογουμένους, συνιστά ηθική βλάβη, κατά την έννοια του νόμου και γεννά ευθύνη της ΑΑΔΕ και δικαίωμα για αποζημίωση. Η ηθική βλάβη συνίσταται στην ανασφάλεια τού αποδέκτη της ηλεκτρονικής επιστολής, ότι τα ευαίσθητα προσωπικά του δεδομένα περιήλθαν σε γνώση σε άλλους πολίτες, το άγχος, η αγανάκτηση και η στενοχώρια για την διαρροή, ο φόβος και η αβεβαιότητα ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα γνωστοποιούνται σε τρίτους.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κάθε θιγόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως κατά του ελληνικού δημοσίου και της ΑΑΔΕ και να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση για την συγκεκριμένη προσβολή.

Η δικηγορική εταιρεία Εύνομος διαθέτει σημαντική εμπειρία στα ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων, με την παράσταση στα αρμόδια δικαστήρια για τέτοιες περιπτώσεις. Προσφάτως, μάλιστα, έγινε δεκτή σχετική αγωγή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μέσω ανάρτησης στο facebook.

  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας